IT skolā

Digitālie resursi Skrundas vidusskolā

Izglītības process skolā tiek organizēts, izmantojot elektronisko skolvadības sistēmu: www. e-klase.lv – skolēniem, vecākiem un pedagogiem.

Atbildēt