Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2023./2024.m.g.

N.p.k. Klase Vecāka vārds, uzvārds
1. Mākonīši A Sanita Pilskunga
2. Mākonīši B Laila Zīdere
3. 1.a Andris Āboliņš
4. 1.b Lelde Bergmane
5. 2.a Kārlis Jaunzems
6. 2.b Mikus Staņevičs
7. 3.a Laura Kukule
8. 3.b Signo Krasovskis
9. 4.a Līga Ķezbere
10. 4.b Gatis Stiba
11. 5.a Ilze Frickopa
12. 5.b Liena Norvaiša
13. 6.a Iluta Meija
14. 6.b Evita Baumane
15. 7.a Inga Freimane
16. 7.b Ludmila Strēle
17. 8.a Eva Behmane
18. 8.b Liene Krūmiņa
19. 9.a Mārīte Strazdiņa
20. 9.b Biruta Kļava
21. 12. Ilze Varanauska
22. skolotāja Una Ziņģe
23. skolotāja Iveta Labunska
24. Skolēnu prezidente Luca Marie Hoeppner
25. Skolēnu viceprezidente Evelīna Kļava
26. Saimniecības vadītāja Dace Pole
27. Direktore Agita Grāvere – Prenclava
28. Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele

Izglītības iestādes padomes protokols Nr.2_2023./2024.m.g

Izglītības iestādes padomes protokols Nr.1_2023./2024.m.g.

Izglītības iestādes padomes protokols Nr.1 2022./2023.m.g.