Skrundas, Saldus un Brocēnu novada svešvalodnieki un ģeogrāfi dodas kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi…

Nav komentāri

23. un 24.maijā Skrundas vidusskolas svešvalodu skolotājas Irina Fiļipova, Una Blūma un Inese Dabiņa, kā arī ģeogrāfs Juris Levics kopā ar kolēģiem no Saldus un Brocēnu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Smiltenes vidusskolu un E.Glika Alūksnes valsts ģimnāziju. Abas skolas ir pilotskolas kompetenču projektā „Skola 2030”, abām skolām ir augsti rezultāti centralizētajos eksāmenos un daudz labo prakšu piemēru ikdienas darbā, ar kuriem abas skolas arī dalījās. Vairākas labas idejas noteikti nodosim tālāk mūsu skolas administrācijai apspriešanai.

Tā kā tika veikts ļoti tāls ceļš, tad izmantojām iespēju apskatīt tās puses skaistākās, ievērojamākās un interesantākās vietas. Interesants bija Alūksnes dabas muzejs „Vides Labirints”, kurā iespējams iegūt jaunas zināšanas par dabu atraktīvā, aizraujošā veidā. Apskatījām vienu no lielākajām fluorescento minerāļu kolekcijām Eiropā, kuri dienas gaismā izskatās kā parasti akmeņi, taču neredzamajos ultravioletajos staros iemirdzas visās varavīksnes krāsās. Apskatījām Bībeles muzeju un Alūksnes Ev.Luterisko baznīcu. Pārsteidza tās puses dižie un varenie ozoli. Lai apķertu Glika ozolu vajadzēja 5 cilvēkus, taču, pieglaužoties varenajam dižozolam, bija sajūta, ka enerģijas nu pietiks  eksāmenu cēlienam skolā. Skaists un informācijas bagāts bija stundu garais izbrauciens pa Alūksnes ezeru ar plostu „Kaija”. Mājupceļā piestājām pie Stāmerienas pils, kura pašreiz tiek atjaunota. Izstaigājām pils parku un apskatījām krievu pareizticīgo baznīcu. Pēdējais pieturas punkts bija Raunas Staburags, kurš pēc Daugavas Staburaga appludināšanas ir vienīgais un raksturīgākais šūnakmens veidojums Latvijā.

Paldies mūsu skolas direktora vietniecei mācību darbā Signei Grīnbergai, kura deva iespēju mums visiem četriem doties šajā saturiskajā un interesantajā braucienā!

Paldies kolēģiem no Saldus, kuri mūs aicina ne tikai uz mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem skolēniem, bet arī uz dažādiem izglītojošiem pasākumiem skolotājiem!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915066758826033&type=3

Informāciju sagatavoja Inese Dabiņa

Tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti

Nav komentāri

Š.g. 28.martā Skrundas vidusskolā viesojās psiholoģe Iveta Aunīte. Viņai bija tikšanās ar 8.-12.klašu skolēniem, skolotājiem, kā arī pārrunu lekcija ar vecākiem.

More

Par kustībām sociālajos tīklos, kas var nopietni kaitēt bērniem

Nav komentāri

VBTAI rīcībā ir informācija, ka Latvijā arvien atpazīstamākas kļūst kustības, kuru mērķis ir vairot un pastiprināt bērnos pašnāvības domas un provocēt autoagresīvu jeb paškaitējošu uzvedību. Kustības bērnu vidū kļūst aktuālas, jo piedāvā iespēju apvienoties tiem bērniem, kuri ikdienā jūtas atstumti, vientuļi, vēlas piederēt kādai grupai vai vēlas iegūt atzinību un pozitīvu novērtējumu.
Iesaistoties kādā no šīm kustībām, bērns saņem virkni uzdevumu, kuru mērķis ir bērnu mudināt darīt sev pāri, kontaktēties tikai ar līdzīgi domājošiem vienaudžiem, atsvešināties no tuvākajiem cilvēkiem un realitātes kopumā. Kustības veidotā spēle tiek izplatīta ar sociālo tīklu palīdzību. Piesakoties spēles grupā, spēles administratori (nezināmi cilvēki) katru dienu ilgstošā laika periodā bērniem, kuri iesaistījušies kustībā, nosūta uzdevumus, kas saistīti ar sevis ievainošanu un suicidālu domu pastiprināšanu. Uzdevumi bērniem un pusaudžiem tiek sūtīti vēlu naktī vai agrā rītā. Ilgstoši traucēts miegs bērniem un pusaudžiem var izraisīt analītisko spēju pazemināšanos, kā arī palielināt psiholoģisko spriedzi. Spēles uzdevumi ir kontrolējoši, spēles administratori komunikācijā ar bērniem un pusaudžiem izmanto psiholoģisku un manipulatīvu ietekmēšanu.

More

Par mums raksta “Kurzemnieks”

Nav komentāri

devica_kurzemnieks

cazere_kurzemnieks

http://www.kurzemnieks.lv/

Apsveikums

Nav komentāri

apsveikums3

Tikšanās un pieredzes apmaiņa ar Saldus novada latviešu valodas skolotājiem

Nav komentāri

img_2229

Vairāk foto:

https://www.facebook.com/skrundasvidusskola.lv/photos/?tab=album&album_id=359333147732733

Skolotājas mācās

Komentāri ir izslēgtiSkolotājas mācās

5.aprīlī Rīgā notika latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkots metodiskais seminārs. No mūsu skolas seminārā piedalījās Silva Pētersone un Inese Bartuševica.

Vispirms ekskursijā iepazinām  R.Blaumaņa un J.Rozentāla muzeju, kur apskatījām J.Rozentāla gleznas un slaveno R.Blaumaņa lāčādas kažoku. Rozentāla mākslas skolas audzēkņi par šo kažoku bija radījuši savas skices, izsakot izjūtas par rakstnieku.

Pēc tam tika apskatīts Jugendstila muzejs, kur varējām viesoties 1900.gada Rīgas lepnā dzīvoklī ar vairākām istabām, sadzīves telpām, ļoti dārgiem mākslas priekšmetiem. Gides bija tērpušās atbilstoši tā gadsimta modei.

Pēcpusdienā darbs turpinājās metodiskā seminārā par jaunāko ZA izdoto grāmatu “Ieskats mūsdienu literatūras teorijās”, kuru vadīja pats tās autors, dzejnieks,  Dr.philol. Kārlis Vērdiņš. Skolotāji 4 darba grupās veica autora teksta analīzi no četriem skata punktiem- markstisti, biogrāfisti, formālisti, lasītāji. Pasākums protams beidzās ar Kārļa Vērdiņa autogrāfu saņemšanu,  kā arī pateicību par viņa iepriekš izdoto grāmatu “Bastarda forma”.

Skolotājas atvadījās, lai tiktos 4.maijā I.Ziedoņa dzimšanas dienas pārgājienā un augustā Daugavpils nometnē.

More

Skolā ciemiņi no Aizputes

Nav komentāri

28.oktobrī mūsu skolā viesojās Aizputes novada latviešu valodas skolotājas. Viesošanās mērķis- pieredzes apmaiņa ar Skrundas vidusskolas latviešu valodas skolotājām, Skrundas ievērojamāko un skaistāko vietu apskate, kā arī tikšanās ar Jāni Blūmu. More

Vecāki ieraksti