Kārtība izglītības procesa organizācijai un EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Nav komentāri

Skat.

Kārtība COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Valsts prezidenta videosveiciens

Nav komentāri

Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videosveicienu skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem mācību gada noslēgumā. 

Skrundas vidusskolas noteikumi COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Nav komentāri

Kārtība par mācību procesa organizēšanu epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība, kādā tiek īstenoti Epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības COVID19 infekcijas ierobežojumu laikā

Mācību gada noslēguma aptauja

Nav komentāri

🎓Mācību gadam noslēdzoties, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Edurio aicina piedalīties aptaujā, lai…

Posted by Valsts izglītības satura centrs on Otrdiena, 2020. gada 26. May

Zinātne uz skatuves Skrundas vidusskolas interpretācijā

Nav komentāri

Mums, Skrundas vidusskolas skolotājām, bija tā iespēja pārstāvēt Latvijas dabaszinātņu skolotājus festivālā Zinātne uz skatuves (Science of Stage) Portugālē, Kaškaišā, (https://sons2019.eu/) šā gada rudenī. Bijām ļoti lepnas, pagodinātas par šo iespēju. Festivāls pulcēja ļoti daudz skolotājus pat no visas pasaules, jo satikām kolēģus gan no Kanādas, gan Kazahstānas un, protams, no visas Eiropas. Esot festivāla zālē, kurā bija ap 240 stendu, sapratām, ka arī mēs esam daļiņa no šī festivāla. Festivāla organizatori bija labi izplānojuši katru darba dienu, kurā varējām gan paši parādīt savu pieredzi, gan arī gūt neizsakāmi daudz interesantu un praktisku ideju savam turpmākajam darbam ar bērniem. Mums arī bija tā iespēja parādīt savu meistarklasi 24 skolotājiem. Mazliet tas prasīja no mums stresiņu un gan angļu, gan krievu valodas prasmes pielietot atbilstoši vajadzībām, bet skolotāji tiešām bija ieinteresēti uzzināt mūsu pieredzi. Starpbrīžos apmeklējām lekcijas un kolēģu stendus, kuriem pēc plāna tajā laikā nebija starpbrīžu, piedalījāmies Bingo spēlē, kur iekļuvām uzvarētāju godā. No rītiem, pirms stendu atvēršanas devāmies un kora mēģinājumiem, lai noslēguma pasākumā uzstātos kopā ar kolēģiem no Vācijas, Itālijas, Francijas, Anglijas, Ukrainas, u.c.
Piedalīšanās festivālā tika papildināta Portugāles tūrisma objektu apskati, kultūras iepazīšanu. Paldies par šo iespēju Skrundas novada pašvaldībai, Skrundas vidusskolai-administrācijai, kolēģiem un skolēniem. Paldies Jelgavas ZRKAC un personīgi Skaidrītei Bukbārdei. Paldies cīņu biedriem Lienei S., Lienei K., Zintim un Daigai par fantastisku pieredzi un kopā pavadīto laiku!

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine

Skrundas, Saldus un Brocēnu novada svešvalodnieki un ģeogrāfi dodas kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemi…

Nav komentāri

23. un 24.maijā Skrundas vidusskolas svešvalodu skolotājas Irina Fiļipova, Una Blūma un Inese Dabiņa, kā arī ģeogrāfs Juris Levics kopā ar kolēģiem no Saldus un Brocēnu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Smiltenes vidusskolu un E.Glika Alūksnes valsts ģimnāziju. Abas skolas ir pilotskolas kompetenču projektā „Skola 2030”, abām skolām ir augsti rezultāti centralizētajos eksāmenos un daudz labo prakšu piemēru ikdienas darbā, ar kuriem abas skolas arī dalījās. Vairākas labas idejas noteikti nodosim tālāk mūsu skolas administrācijai apspriešanai.

Tā kā tika veikts ļoti tāls ceļš, tad izmantojām iespēju apskatīt tās puses skaistākās, ievērojamākās un interesantākās vietas. Interesants bija Alūksnes dabas muzejs „Vides Labirints”, kurā iespējams iegūt jaunas zināšanas par dabu atraktīvā, aizraujošā veidā. Apskatījām vienu no lielākajām fluorescento minerāļu kolekcijām Eiropā, kuri dienas gaismā izskatās kā parasti akmeņi, taču neredzamajos ultravioletajos staros iemirdzas visās varavīksnes krāsās. Apskatījām Bībeles muzeju un Alūksnes Ev.Luterisko baznīcu. Pārsteidza tās puses dižie un varenie ozoli. Lai apķertu Glika ozolu vajadzēja 5 cilvēkus, taču, pieglaužoties varenajam dižozolam, bija sajūta, ka enerģijas nu pietiks  eksāmenu cēlienam skolā. Skaists un informācijas bagāts bija stundu garais izbrauciens pa Alūksnes ezeru ar plostu „Kaija”. Mājupceļā piestājām pie Stāmerienas pils, kura pašreiz tiek atjaunota. Izstaigājām pils parku un apskatījām krievu pareizticīgo baznīcu. Pēdējais pieturas punkts bija Raunas Staburags, kurš pēc Daugavas Staburaga appludināšanas ir vienīgais un raksturīgākais šūnakmens veidojums Latvijā.

Paldies mūsu skolas direktora vietniecei mācību darbā Signei Grīnbergai, kura deva iespēju mums visiem četriem doties šajā saturiskajā un interesantajā braucienā!

Paldies kolēģiem no Saldus, kuri mūs aicina ne tikai uz mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem skolēniem, bet arī uz dažādiem izglītojošiem pasākumiem skolotājiem!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915066758826033&type=3

Informāciju sagatavoja Inese Dabiņa

Tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti

Nav komentāri

Š.g. 28.martā Skrundas vidusskolā viesojās psiholoģe Iveta Aunīte. Viņai bija tikšanās ar 8.-12.klašu skolēniem, skolotājiem, kā arī pārrunu lekcija ar vecākiem.

More

Par kustībām sociālajos tīklos, kas var nopietni kaitēt bērniem

Nav komentāri

VBTAI rīcībā ir informācija, ka Latvijā arvien atpazīstamākas kļūst kustības, kuru mērķis ir vairot un pastiprināt bērnos pašnāvības domas un provocēt autoagresīvu jeb paškaitējošu uzvedību. Kustības bērnu vidū kļūst aktuālas, jo piedāvā iespēju apvienoties tiem bērniem, kuri ikdienā jūtas atstumti, vientuļi, vēlas piederēt kādai grupai vai vēlas iegūt atzinību un pozitīvu novērtējumu.
Iesaistoties kādā no šīm kustībām, bērns saņem virkni uzdevumu, kuru mērķis ir bērnu mudināt darīt sev pāri, kontaktēties tikai ar līdzīgi domājošiem vienaudžiem, atsvešināties no tuvākajiem cilvēkiem un realitātes kopumā. Kustības veidotā spēle tiek izplatīta ar sociālo tīklu palīdzību. Piesakoties spēles grupā, spēles administratori (nezināmi cilvēki) katru dienu ilgstošā laika periodā bērniem, kuri iesaistījušies kustībā, nosūta uzdevumus, kas saistīti ar sevis ievainošanu un suicidālu domu pastiprināšanu. Uzdevumi bērniem un pusaudžiem tiek sūtīti vēlu naktī vai agrā rītā. Ilgstoši traucēts miegs bērniem un pusaudžiem var izraisīt analītisko spēju pazemināšanos, kā arī palielināt psiholoģisko spriedzi. Spēles uzdevumi ir kontrolējoši, spēles administratori komunikācijā ar bērniem un pusaudžiem izmanto psiholoģisku un manipulatīvu ietekmēšanu.

More

Vecāki ieraksti