Latvijas skolu reitings

Nav komentāri

Posted by Skrundas vidusskola on Otrdiena, 2019. gada 18. jūnijs

Skrundas vidusskola Latvijas skolu  reitingā augstajā 30.vietā mazo skolu grupā. Lepojamies!

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Nepieciešamie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

Nav komentāri

1.klasei 

2.klasei

3.klasei

4.klasei

5.klasei

6.klasei

7.klasei

8.klasei

9.klasei

10.klasei

11.klasei

12.klasei

 

Mācību literatūras saraksts

Labās prakses piemērs

Nav komentāri

Lai dažādotu stundu darbu 5.a klase veidoja radošu telpisku darbu “Sprīdīša pasaku mežs”. Vispirms bija jālasa lapas, ziedi, akmentiņi, mizas, gliemežvāki un citi dabas materiāli. Tad jāpielīmē pie lapas un jāprezentē citiem. Darbus var apskatīt 24.kabinetā.

Savukārt 7.b klase vairāku stundu garumā grupās darbojās ar Ekziperī grāmatu “Mazais princis”.  Viens no grupas lasīja, otrs- zīmēja, trešais- rakstīja citātus. Tad darbi tika izvietoti 2.stāva gaitenī.

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Silva Pētersone.

Eksāmeni

Nav komentāri

Mācību pasākums

Nav komentāri

16.aprīlī Skrundas vidusskolas skolēni no 7. līdz 11.klasei apmeklēja mācību pasākumu Liepājas olimpiskajā centrā. Skolēni skatījās Amerikas Drāmas grupas Eiropas TNT teātra izrādi “Pigmalions” angļu valodā. Izrāde bija ļoti izglītojoša. Skolēniem bija iespēja saklausīt britu un velsiešu dialektus, atpazīt dažādas teikuma gramatiskās konstrukcijas, salīdzināt senajā Grieķijā notikušo stāstu ar interpretāciju mūsdienās.

Sagatavoja angļu valodas skolotāja Una Blūma.

Svešvalodu nedēļa Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Par godu Pasaules ūdens dienai, kura visā pasaulē tika atzīmēta 22.martā, Skrundas vidusskolas svešvalodu skolotājas saviem skolēniem organizēja svešvalodu nedēļu, kuras lielā tēma bija ŪDENS.

Mazie krāsoja zivis un jūras dzīvniekus, zīmēja augļus un dārzeņus, kas satur daudz ūdens, un atspoguļoja ūdeni zīmējumos kā galveno varoni. Lielie meklēja informāciju, kas ir Pasaules ūdens diena un kāpēc tā tiek svinēta. Meklēja interesantus faktus saistībā ar ūdeni. Apkopoja interesantus teicienus un sakāmvārdus par ūdeni. Domāja, kā taupīt ūdeni, uzzināja, kas ir ūdens trūkums un kādas ir tā sekas. Meklēja, kuras ir lielākās ūdens tilpnes angliski runājošās valstīs. Apkopoja  ūdens piesārņošanas veidus un piesārņojuma ietekmi uz vidi. Skolēniem bija iespēja meklēt un iepazīt cilvēkus, kuri veikuši dažādus atklājumus un rūpējušies par ūdens apgādi, taupīšanu un izmantošanu dažādos vēsturiskajos laika posmos. Tika apskatītas arī tādas tēmas kā notekūdeņi, okeānu piesārņojums, piesārņojuma ietekme uz lietus ūdeni. Vidusskolēni pētīja un veidoja prezentācijas par nopietnākām tēmām: zemūdens pilsētas, plūdu ietekme, lietus ūdens, ūdens enerģija, ūdens tvaiki, paisuma un bēguma enerģija. Starppriekšmetu saiknes ietvaros, skolēni veidoja darbus akvarelī vizuālās mākslas stundās.

Teksts: Una Blūma, Inese Dabiņa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871090399890336&type=1&l=355001a7d1

Burti “Mākonīšiem”

Nav komentāri

5.klases skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās izgatavoja pirmsskolas izglītības grupiņai “Mākonīši” rakstītos burtiņus. Laiks mācīties rakstītos burtus, lai sekmīgi uzsāktu mācības skolas 1.klasē!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855469901452386&type=1&l=1738de849f

Vecāki ieraksti