Atzinība

Nav komentāri

Izglītības portāls Uzdevumi.lv izteicis atzinību mācību iestādei un arī aktīvākajiem pedagogiem par portāla iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu. 2021./2021.m.g. 1.semestrī izveidoti kopā 405 digitāli pārbaudes darbi un skolēni atrisinājuši 188059 uzdevumus.

Svarīga informācija

Nav komentāri

Līdz 22.janvārim 1. – 4.klašu skolēniem ir pagarināts ziemas brīvlaiks.

5. – 12. klašu skolēni no 11.janvāra mācīsies attālināti.

Klātienē – speciālās izglītības (IP kods 21015811) un pirmsskolas izglītības programmas bērni.

Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti.

Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

MK noteikumi Nr.655

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Skolas informācija

Nav komentāri

Pēc ziemas brīvlaika,

2021.gada 4.janvārī 7.-12.klases mācības atsāk attālināti,

bet 1.-6.klašu skolēniem brīvlaiks tiek pagarināts līdz 8.janvārim un mācības atsākas 11.janvārī.

 

Par 1.semestra vērtējumu izlikšanu.

Ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju un 2020./2021.m.g. 1.semestrī notikušās izmaiņas mācību procesa organizācijā, 08.12.2020. valdība nolēma, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021.m.g. izglītības iestāde varēja patstāvīgi pieņemt lēmumu par 1.semestra vērtējuma izlikšanas nepieciešamību mācību priekšmetā (kursā). Jaunais valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts neparedz arī obligātu semestra vērtējumu izlikšanu 2020./2021.m.g. 1., 4., 7. un 10.klasē.

Skrundas vidusskolā tika izlikti 1.semestra vērtējumi un izdots direktora rīkojums par atsevišķu mācību priekšmetu konkrētajās klasēs un grupās vērtējumu neizlikšanu.

Skrundas vidusskolas pedagoģiskā padomes sēdē 17.12.2020. tika nolemts, ka izglītojamajiem tiks dota iespēja janvārī nokārtot tos darbus, kuros bija ieraksts NV un līdz ar to arī semestra vērtējumā NV.

Mācību semestra noslēgums skolā

Nav komentāri

  • 1.semestra vērtējumi tiks izlikti  līdz š.g. 16.decembrim (ieskaitot);
  • pedagoģiskās padomes sēde notiks š.g. 17.decembrī plkst. 13.00 gan klātienē aktu zālē, gan attālināti ZOOM tiešsaistē;
  • 1.-4.klašu skolēniem liecības tiks izdotas 18.decembrī no plkst.8.30 līdz 11.45 (jēgpilni pavadīts laiks ar klašu audzinātājiem);
  • 17., 18.decembrī skolēnu autobusi – plkst. 12.00 no skolas;
  • 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.klašu skolēniem liecības būs kā sekmju izraksti elektroniski e-klasē.

Skolas vadība

Attālinātais mācību process

Nav komentāri

Rīkojums par mācību darba organizāciju 7.-12.kl.

Tiešsaistes nodarbības

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā, no 2020. gada 10. līdz 25. oktobrim visā pasaulē notika Eiropas Savienības (ES) Programmēšanas nedēļa #CodeWeek. “Learn IT” programmēšanas skola bērniem aicināja visus Latvijas 4. – 5.klašu skolēnus un skolotājus piedalīties unikālā interaktīvā tiešsaistes datorikas stundā. Tajā piedalījās arī 5.b klases skolnieks Dzintars Julians Šperlings.

Nepieciešamie mācību līdzekļi 2020./2021.m.g.

Nav komentāri

1.klasei

2.klasei

3.klasei

4.klasei

5.klasei

6.klasei

7.klasei

8.klasei

9.klasei

10.klasei

11.klasei

12.klasei

IP_21015811

Mācību literatūras saraksts

Vecāki ieraksti