Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Svešvalodu nedēļa Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Par godu Pasaules ūdens dienai, kura visā pasaulē tika atzīmēta 22.martā, Skrundas vidusskolas svešvalodu skolotājas saviem skolēniem organizēja svešvalodu nedēļu, kuras lielā tēma bija ŪDENS.

Mazie krāsoja zivis un jūras dzīvniekus, zīmēja augļus un dārzeņus, kas satur daudz ūdens, un atspoguļoja ūdeni zīmējumos kā galveno varoni. Lielie meklēja informāciju, kas ir Pasaules ūdens diena un kāpēc tā tiek svinēta. Meklēja interesantus faktus saistībā ar ūdeni. Apkopoja interesantus teicienus un sakāmvārdus par ūdeni. Domāja, kā taupīt ūdeni, uzzināja, kas ir ūdens trūkums un kādas ir tā sekas. Meklēja, kuras ir lielākās ūdens tilpnes angliski runājošās valstīs. Apkopoja  ūdens piesārņošanas veidus un piesārņojuma ietekmi uz vidi. Skolēniem bija iespēja meklēt un iepazīt cilvēkus, kuri veikuši dažādus atklājumus un rūpējušies par ūdens apgādi, taupīšanu un izmantošanu dažādos vēsturiskajos laika posmos. Tika apskatītas arī tādas tēmas kā notekūdeņi, okeānu piesārņojums, piesārņojuma ietekme uz lietus ūdeni. Vidusskolēni pētīja un veidoja prezentācijas par nopietnākām tēmām: zemūdens pilsētas, plūdu ietekme, lietus ūdens, ūdens enerģija, ūdens tvaiki, paisuma un bēguma enerģija. Starppriekšmetu saiknes ietvaros, skolēni veidoja darbus akvarelī vizuālās mākslas stundās.

Teksts: Una Blūma, Inese Dabiņa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871090399890336&type=1&l=355001a7d1

Burti “Mākonīšiem”

Nav komentāri

5.klases skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās izgatavoja pirmsskolas izglītības grupiņai “Mākonīši” rakstītos burtiņus. Laiks mācīties rakstītos burtus, lai sekmīgi uzsāktu mācības skolas 1.klasē!

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855469901452386&type=1&l=1738de849f

Valsts pārbaudes darbu grafiks

Nav komentāri

Centralizētie eksāmeni

Nav komentāri

Lepojamies

Nav komentāri

Mācību metodes

Nav komentāri

Savienojot divas jomas- literatūru un mākslu, 5.a klases skolēni veidoja ilustrācijas latviešu tautas brīnumu pasakām….

Posted by Skrundas vidusskola on Trešdiena, 2018. gada 21. novembris

Swedbank praktiskā mācībstunda “Dzīvei gatavs” Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Swedbank realizē bezmaksas praktiskās mācībstundas “Dzīvei gatavs”. Programma piedāvā uzaicināt bankas darbiniekus uz matemātikas, angļu valodas, ekonomikas, informātikas un klases stundām, kurās tiek runāts par karjeru, profesijām, veikti praktiski uzdevumi.Šāda  stunda notika 11.klases skolēniem angļu valodā, kurā viņi diskutēja par profesijām, kuras vairs nav un par tām, kuras nākotnē var vairs nebūt. Nodarbību vadīja mūsu skolas 2002.gada absolvente Liene Kirma, kura šobrīd strādā Swedbank un ir viena no šādu nodarbību pasniedzējām Kurzemē.

Informāciju sagatavoja 11.klases audzinātāja Una Blūma.

Vecāki ieraksti