Uzņemšana pirmsskolas izglītības programmā

Nav komentāri

Iesniegums par mācību uzsākšanu pirmsskolas izglītības programmā

Nepieciešamie mācību līdzekļi 2018./2019.m.g.

Nav komentāri

1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase

7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase

Valsts pārbaudes darbi

Nav komentāri

Valsts pārbaudes darbu grafiks par vispārējās pamatizglītības apguvi

Valsts pārbaudes darbu grafiks par vispārējās vidējās izglītības apguvi

STEM mācību priekšmetu meistarklases

Nav komentāri

15.maijā katrai 1.-4.klašu grupai bija iespēja piedalīties kopā ar SIA "Aspired" pasniedzējiem STEM mācību priekšmetu meistarklasēs.

Posted by Skrundas vidusskola on trešdiena, 2018. gada 16. maijs

Zinātnieku nakts

Nav komentāri

2017.gada 29.septembrī jau divpadsmito reizi Latvijā norisinājās Zinātnieku nakts.

Arī Skrundas vidusskolas skolēni zinātnieku nakts ietvaros iepazina ķīmijas, mikrobioloģijas, veterinārmedicīnas un akvakultūras jomas, zinātniskajā institūtā “BIOR”. Tika dota iespēja iepazīt neparastus mikrobioloģiskos procesus un uzzināt par baktēriju ietekmi uz cilvēku veselību, eksperimentēt ar sensorajām maņām, pārbaudīt savas zināšanas par uztura paradumiem  u.c.   Skolēni varēja piedalīties viktorīnās un eksperimentos, iegūstot jaunas zināšanas.

More

Vītolu fonda un Rigvir holdinga stipendiju pasniegšana 08.09.2017.

Nav komentāri

Piektdien, 8. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika svinīgs pasākums, kurā tika pasniegtas Vītolu fonda stipendijas, kuras nodrošina Rigvir holdings. Stipendiju konkursa mērķis ir sniegt atbalstu centīgiem vidusskolēniem pēdējā mācību gadā, lai sagatavotos studijām augstskolās. Stipendijas saņēma 14 skolēni, priekšroka tika dota tiem, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju. Šo stipendiju Skrundas novadā visu mācību gadu saņems 12.klases skolniece Eva Beļska.

http://www.kurzemnieks.lv/izglitiba/7694-stipendija-eksakto-zinatnu-apguvei/

   

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas skolotāja Inese Pickaine.

Skolēnu uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

2017./2018.m.g. skola piedāvā:

Pamatskolā

  • Pamatizglītības programmu (IP kods 21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 21015611),

JAUNUMS

Vidusskolā

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (IP kods 31011011),
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (IP kods 31012011),
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu “VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBĀ” (IP kods 31014011).

Vidusskolā piedāvā JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu.

Komercizglītības projektu „Esi, līderis!”

Mācību gada noslēguma līnija

Nav komentāri

Posted by Skrundas vidusskola on ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

Vecāki ieraksti