Lauksaimniecības un mežsaimniecības popularizēšana skolā

Nav komentāri

17.oktobrī mūsu skolas 6.klases skolēni apmeklēja nodarbību ar nosaukumu “Lauksaimniecības un mežsaimniecības…

Posted by Skrundas vidusskola on Ceturtdiena, 2019. gada 17. Oktobris

Tikšanās ar NBS specvienības pārstāvi

Nav komentāri

Posted by Skrundas vidusskola on Ceturtdiena, 2019. gada 10. Oktobris

Esi kompetents un radošs

Nav komentāri

Š.g. 13.maijā Skrundas vidusskolā notika pasākums “Esi kompetents un radošs”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/0001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās iestādēs” ietvaros.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.902491273416915&type=3

Atvērto durvju dienas

Nav komentāri

Seminārs karjeras izglītībā

Nav komentāri

Š.g. 20.februārī Skrundas vidusskolas bibliotēkā notika seminārs "Karjeras veiksme- attīstīts emocionālais intelekts"…

Posted by Skrundas vidusskola on Trešdiena, 2019. gada 20. februāris

Ceļs uz manu izvēli

Nav komentāri

Š.g. 1.novembrī uz tikšanos ar vidusskolēniem bija ieradusies Annija Danenberga. Annija ir 2.gada studente Nīderlandē un…

Posted by Skrundas vidusskola on Pirmdiena, 2018. gada 5. novembris

Mērķu sasniegšanas ABC

Nav komentāri

Š. g. 8.oktobrī Skrundas vidusskolas zālē notika Skrundas vidusskolas  8.-12.klašu  un Nīkrāces pamatskola 8.-9.klašu un Jaunmuižas pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamiem diskusija par karjeras virzību un izvēles ceļiem. Mērķi un vīzija nākotnei. Kā sastādīt motivējošus mērķus? Radi pozitīvu spiedienu, lai veiktu nepieciešamās darbības. Izveido plānu un sāc rīkoties tūlīt! Kāpēc ir jāuzņemas 100% atbildība? Apkārtējo ietekme uz motivāciju. Diskusiju vadīja Niks Jansons.

MANS STĀSTS. Es esmu iedrošinājuma radītājs, izaugsmes veidotājs, iespēju atklājējs, degsmes vairotājs, iedvesmas devējs, padomu sniedzējs, instrumentu pielietotājs, pieeju redzētājs, ierobežojumu neredzētājs, izmaiņu veicinātājs, ideju ģenerators, dzīves baudītājs, izaicinājumu entuziasts. Esmu orators, uzņēmējs, treneris, konsultants, mārketeris, bakalaura īpašnieks, draugs, brālis, dēls, kreilis, kaislīgs hokejists, jautrs sarunu biedrs, lauvas horoskopa zīmes pārstāvis, suņu cilvēks, maratonists. Es esmu bezbailīgs piedzīvojumu meklētājs, azartisks sportists, kā arī drosmīgs, uzņēmīgs un draudzīgs cilvēks.

https://niksjansons.com/lv/lv-majas/

Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbības karjeras izglītībā

Nav komentāri

8.maijā Skrundas vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums kopā ar biedrību "Alternatīvā Attīstība" projektu "Dari…

Posted by Skrundas vidusskola on otrdiena, 2018. gada 8. maijs

Vecāki ieraksti