Priecīgus svētkus!

Nav komentāri

Svētku koncerts

Nav komentāri

Cienījamie vecāki un skolēni!

Nav komentāri

4.septembrī skolā no plkst.8.00 līdz plkst.13.00 būs iespējams apvākot grāmatas ar grāmatnīcas “Zvaigzne ABC” vākošanas ierīci. Cena- 0.65 eiro viens vāciņš.

Šajā mācību gadā liela vērība tiks veltīta mobilo telefonu lietošanai stundu laikā. Skolā tika pieņemti papildinājumi skolas iekšējās kārtības noteikumos:

  1. Sākoties mācību stundai, mobiliem telefoniem ir atslēgta skaņa un tie atrodas skolēna somā.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts, tad mobilais telefons tiek aiznests pie skolas direktora.
  3. Saņemt telefonu ierodas skolēna vecāki, kad tas viņiem ir iespējams.

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Vecāku sapulce

Nav komentāri

Aicinām uz Vecāku dienu

Nav komentāri

š.g. 27.04. no plkst.8.30 līdz 14.00
Darba kārtība
1. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, direktoru vai direktora vietniekiem, lai kopīgi pārrunātu bērna sasniegumus, veiksmes un neveiksmes, vienotos par turpmāko darbu.
2.Iespējams vērot mācību stundu norisi.

Skrundas vidusskolas kolektīvs

Cien. 6.-8.klašu vecāki/aizbildņi un izglītojamie!

Nav komentāri

Skolas administrācija aicina Jūs š.g. 4.aprīlī plkst. 16.30  ierasties uz kopsapulci.

Darba kārtībā
1. Par profesionālās pamatizglītības programmas valsts aizsardzības mācībā (VAM), licencēšanu 7. – 9.klasēm.
2. Tikšanās ar Valsts Jaunsardzes centra vadītāju, mūsu skolas absolventu Aivi Mirbahu.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

VAM priekšmeta īss apraksts.

Skrundas vidusskola plāno ar 2017./2018.m.g. ieviest Jaunsardzes attīstības profesionāli orientētu pamatizglītības programmu 7.-9.klašu izglītojamajiem.

Apmācības programmā tiks iekļautas šādas tēmas:

Patriotisms – piedalīšanās pasākumos:

  • Jaunie Skrundas sargi;
  • Barikāžu dienas Rīgā;
  • parāde 18.novembrī (Kuldīga, Rīga);
  • Kalpaka piemiņas pasākumi 3.martā Lēnās, 6.martā – Airītēs;
  • ekskursijas jaunsargiem.

More

Tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti

Nav komentāri

Š.g. 28.martā Skrundas vidusskolā viesojās psiholoģe Iveta Aunīte. Viņai bija tikšanās ar 8.-12.klašu skolēniem, skolotājiem, kā arī pārrunu lekcija ar vecākiem.

More

Vecāki ieraksti