Aktuāla informācija

Nav komentāri

Par izmaiņām mācību procesa norisē

Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13.marta mācību process visas izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Vienīgais izņēmums ir centralizētie valsts pārbaudījumi (eksāmeni), kas joprojām norisināsies klātienē, skolās.

Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā šajā iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums  par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Vairāk

e-klase.lv

Skolas administrācija

Vecāku kopsapulce

Nav komentāri

Priecīgus svētkus!

Nav komentāri

Ielūgums

Nav komentāri

Informējam, ka
19.decembrī autobusi uz Rudbāržiem, Kušaiņiem, Jaunmuižu un Nīkrāci- plkst.13.00,
20.decembrī- plkst.12.00.

Skolu programma “Piens un augļi skolai”

Nav komentāri

http://piensaugliskolai.lv/lv/par-programmu/jaunumi/

Cienījamie vecāki!

Nav komentāri

4.oktobrī Skrundas vidusskolā tiks atzīmēta Skolotāju diena.
Notiks 4 mācību stundas.
Autobusi plkst.12.15.

Skolas administrācija.

Cienījamie vecāki!

Nav komentāri

 

27.septembrī Skrundas vidusskolas skolotājiem metodiskā diena Ādažu vidusskolā.

Šajā dienā mācību stundas un nodarbības nenotiks.

Skolas administrācija.

Vecāku sapulce

Nav komentāri

Vecāki ieraksti