Priecīgus svētkus!

Nav komentāri

Paldies!

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas kolektīvs izsaka pateicību

Eduarda un Mariusa Gidi vecākiem

par skolai dāvāto Ziemassvētku eglīti.

Uzmanību!

Nav komentāri

Sveiciens Valsts svētkos!

Nav komentāri

Pieejamā oficiālā informācija par jaunajiem ierobežojumiem:

Nav komentāri

1.https://likumi.lv/ta/id/318402-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati

Ministru kabineta noteikumi Nr. 664 Rīgā 2020. gada 3.novembrī (prot. Nr.67 3.§) Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

2. VISC publikācijas: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-precizejusi-piesardzibas-pasakumu-regulejumu

3.  Rīga TV24 pieejams preses konferences īss ieraksts

https://www.facebook.com/watch/?v=746925172837502

Svarīgākais:

1. 7.-12.klases mācās attālināti līdz 13.novembrim

2. Sejas maskas lieto visi iestāžu darbinieki koplietošanas telpās, bet ne klasēs un grupiņās.

3. Ja iestādē atrodas bērns, kurš sasniedzis 13.gadu vecumu – arī tam nepieciešama maska atrodoties koplietošanas telpās. Var nelietot, ja klašu plūsmas koplietošanas telpās nepārklājas.

4. Bērnu vecāki u.c. iestādes apmeklētāji (kuri nav darbinieki) iestādē atrodas tikai ar masku. Ja nav – aizrādām, ja nav rezultāta – aizrādām, ja nav rezultāta – lūdzam palīdzību pašvaldības policijai. Nav mērķis kādu sodīt, bet izpildīt valdības norādījumus.

5. Sporta grupu treniņi iekštelpās nenotiek līdz 13.novembrim. Var notikt grupai nodarbības laukā vai iekštelpās individuāli treniņi.

6. No 7.novembra neformālā izglītība notiek attālināti – izņemot, ja klātbūtne nepieciešama praktisku apmācību veikšanai.

Cienījamie vecāki/aizbildņi!

Nav komentāri

7.-12.klašu skolēniem attālināto mācību laikā pārtikas pakas varēs saņemt p/a “Sociālais dienests” no š.g. 27.oktobra līdz 30.oktobrim darba laikā no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, iepriekš sazinoties pa tālr. 63331295.

Skrundas vidusskolas noteikumi COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Nav komentāri

Kārtība par mācību procesa organizēšanu epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība, kādā tiek īstenoti Epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības COVID19 infekcijas ierobežojumu laikā

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Vecāki ieraksti