Cienījamie vecāki un skolēni!

Nav komentāri

4.septembrī skolā no plkst.8.00 līdz plkst.13.00 būs iespējams apvākot grāmatas ar grāmatnīcas “Zvaigzne ABC” vākošanas ierīci. Cena- 0.65 eiro viens vāciņš.

Šajā mācību gadā liela vērība tiks veltīta mobilo telefonu lietošanai stundu laikā. Skolā tika pieņemti papildinājumi skolas iekšējās kārtības noteikumos:

  1. Sākoties mācību stundai, mobiliem telefoniem ir atslēgta skaņa un tie atrodas skolēna somā.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts, tad mobilais telefons tiek aiznests pie skolas direktora.
  3. Saņemt telefonu ierodas skolēna vecāki, kad tas viņiem ir iespējams.

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Vecāku sapulce

Nav komentāri

Aicinām uz Vecāku dienu

Nav komentāri

š.g. 27.04. no plkst.8.30 līdz 14.00
Darba kārtība
1. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, direktoru vai direktora vietniekiem, lai kopīgi pārrunātu bērna sasniegumus, veiksmes un neveiksmes, vienotos par turpmāko darbu.
2.Iespējams vērot mācību stundu norisi.

Skrundas vidusskolas kolektīvs

Cien. 6.-8.klašu vecāki/aizbildņi un izglītojamie!

Nav komentāri

Skolas administrācija aicina Jūs š.g. 4.aprīlī plkst. 16.30  ierasties uz kopsapulci.

Darba kārtībā
1. Par profesionālās pamatizglītības programmas valsts aizsardzības mācībā (VAM), licencēšanu 7. – 9.klasēm.
2. Tikšanās ar Valsts Jaunsardzes centra vadītāju, mūsu skolas absolventu Aivi Mirbahu.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

VAM priekšmeta īss apraksts.

Skrundas vidusskola plāno ar 2017./2018.m.g. ieviest Jaunsardzes attīstības profesionāli orientētu pamatizglītības programmu 7.-9.klašu izglītojamajiem.

Apmācības programmā tiks iekļautas šādas tēmas:

Patriotisms – piedalīšanās pasākumos:

  • Jaunie Skrundas sargi;
  • Barikāžu dienas Rīgā;
  • parāde 18.novembrī (Kuldīga, Rīga);
  • Kalpaka piemiņas pasākumi 3.martā Lēnās, 6.martā – Airītēs;
  • ekskursijas jaunsargiem.

More

Tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti

Nav komentāri

Š.g. 28.martā Skrundas vidusskolā viesojās psiholoģe Iveta Aunīte. Viņai bija tikšanās ar 8.-12.klašu skolēniem, skolotājiem, kā arī pārrunu lekcija ar vecākiem.

More

Draudzīgais aicinājums

Nav komentāri

IMG_4755

28.janvāris ir diena, kad K.Ulmanis 1935.g.iedibināja akciju “Draudzīgais aicinājums”, kurā katrs varēja dāvināt grāmatas savām bijušajām skolām. Šī tradīcija tika atjaunota 1994.gadā.

Arī mūsu skolā šogad šajā datumā bijušie skolas audzēkņi dāvināja grāmatas. Īpaši gribas izcelt Aivaru Rudzrogu, kas grāmatu savai skolai dāvina katru gadu un Dagniju Eversu, kas skolu beidza tikai pagājušajā mācību gadā, bet šogad jau dāvina Arno Jundža romānu “Putekļi smilšu pulkstenī”, lai vidusskolēni labāk varētu apgūt jaunāko latviešu literatūru.
28.janvārī atskanēja telefona zvans no Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces, kas pavēstīja iepriecinošu ziņu, ka Skrundas novada deputāti ziedoja un dāvina skolai naudu, lai to varētu izpirkt starptautiskajā “Grāmatu izstādē 2017”.
“Grāmatu izstāde 2017” Ķīpsalā norisinājās no 24.-26.februārim. Tajā Skrundas vidusskolas bibliotekāre par dāvināto naudu nopirka 17 vērtīgas grāmatas.
Skrundas vidusskolas bibliotekāre skolas audzēkņu un darbinieku vārdā izsaka lielu PALDIES visiem dāvinātājiem!
Skrundas vidusskolas bibliotekāre Baiba Eversa

More

Par kustībām sociālajos tīklos, kas var nopietni kaitēt bērniem

Nav komentāri

VBTAI rīcībā ir informācija, ka Latvijā arvien atpazīstamākas kļūst kustības, kuru mērķis ir vairot un pastiprināt bērnos pašnāvības domas un provocēt autoagresīvu jeb paškaitējošu uzvedību. Kustības bērnu vidū kļūst aktuālas, jo piedāvā iespēju apvienoties tiem bērniem, kuri ikdienā jūtas atstumti, vientuļi, vēlas piederēt kādai grupai vai vēlas iegūt atzinību un pozitīvu novērtējumu.
Iesaistoties kādā no šīm kustībām, bērns saņem virkni uzdevumu, kuru mērķis ir bērnu mudināt darīt sev pāri, kontaktēties tikai ar līdzīgi domājošiem vienaudžiem, atsvešināties no tuvākajiem cilvēkiem un realitātes kopumā. Kustības veidotā spēle tiek izplatīta ar sociālo tīklu palīdzību. Piesakoties spēles grupā, spēles administratori (nezināmi cilvēki) katru dienu ilgstošā laika periodā bērniem, kuri iesaistījušies kustībā, nosūta uzdevumus, kas saistīti ar sevis ievainošanu un suicidālu domu pastiprināšanu. Uzdevumi bērniem un pusaudžiem tiek sūtīti vēlu naktī vai agrā rītā. Ilgstoši traucēts miegs bērniem un pusaudžiem var izraisīt analītisko spēju pazemināšanos, kā arī palielināt psiholoģisko spriedzi. Spēles uzdevumi ir kontrolējoši, spēles administratori komunikācijā ar bērniem un pusaudžiem izmanto psiholoģisku un manipulatīvu ietekmēšanu.

More

Vecāki ieraksti