Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Ielūgums

Nav komentāri

Mātes dienas koncerts

Nav komentāri

Aprīlis Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Skrundas vidusskolā no 3.aprīļa līdz 6.aprīlim norisinājās projektu nedēļa. Šai nedēļai karjeras attīstības atbalsta pasākuma plānu bija izstrādājusi novada pedagogs- karjeras konsultants Inga Rence Remte. Skolēni tikās ar Latvijas Jūras akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālistu Vilmāru Štālmeisteru. Sākumskolas skolēniem bija tikšanās un nodarbības ar Skrundas novada uzņēmēju Alisi Grauduži. 1.klases skolēni apmeklēja SIA “Mazliet romantika” Andras Oto darbnīcu. 5.-6.klases skolēni viesojās SIA “Kamenes”. 5.-12.klases skolēniem bija tikšanās ar uzņēmēju, aktrisi Sigitu Jevgļevsku. Sākumskolas skolēni darbojās darbnīcā “Kodu pavēlnieks”. Kodu pavēlnieks ir aizraujoša un unikāla grīdas spēle, kuras misija ir rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm. Visi skolas skolēni darbojas pie vienas profesijas apraksta izveides anketas aizpildīšanas. Skolas skolotāji projekta nedēļas laikā rīkoja dažādas savas aktivitātes skolēniem. 3.klases skolēniem Skrundas Bērnu bibliotēkā notika Atbildības stunda. Uz sarunu par atbildību pret dzīvniekiem Skrundas vidusskolas trešklasniekus aicināja skolotāja, žurnāliste, fotogrāfe un arī „labā dzīvnieku feja” Zanda Bērziņa. Bērni un audzinātājas uz tikšanos ieradās ar sarūpētām labdarības dāvaniņām dzīvniekiem, kuras tiks nogādātas Ugāles dzīvnieku pansijai „Ar sirdi delnā”. 8.a klases skolēni viesojās pie uzņēmējas, konditores, kūku cepējas Sandas Birzītes. Daudzi skolēni viesojās jaunajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Skrundas posteņa depo. Skolēnu līdzpārvalde sākumskolas skolēniem bija sarūpējusi jautras un patīkamas trešās Lieldienas! Skolēni varēja noskatīties leļļu teātra izrādi. Skolu beidzēji gatavojās valsts pārbaudes darbiem- eksāmeniem. More

Gaidīsim Tevi 1.septembrī mūsu skolā

Nav komentāri

Šodien skolā viesojās Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" bērnu grupiņa, kuri 2018./2019.m.g. uzsāks skolas gaitas Skrundas vidusskolā.

Posted by Skrundas vidusskola on trešdiena, 2018. gada 25. aprīlis

Vecāku un atvērto durvju diena

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas kolektīvs aicina 26.aprīlī uz

vecāku un atvērto durvju dienu no plkst. 8.30.

Projektu nedēļa 3.-6.aprīlis

Nav komentāri

Darbs projektu nedēļā 

no plkst. 8.30 līdz plkst. 13.00

Skolēnu autobusi plkst. 13.15 no skolas

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns

skat. http://skrundasvidusskola.lv/darba-plani/

Draudzīgais aicinājums

Nav komentāri

1935.gadā 28.janvārī Valsts prezidents Kārlis Ulmanis aicināja Latvijas iedzīvotājus dāvināt  grāmatas savām bijušajām skolām. Šajā datumā katru gadu Skrundas vidusskolas bibliotēkas durvis ver Aivars Rudzroga un uzdāvina kādu ļoti vērtīgu grāmatu. Arī šis gads nebija izņēmums un skolas bibliotēka savu fondu papildināja ar Māras Zālītes grāmatu “Paradīzes putni”.

Sekojot K.Ulmaņa aicinājumam, katru gadu janvārī Skrundas domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzrunā domes deputātus. Deputāti ir lēmuši dāvināt naudu, ko skolas bibliotekāre var izpirkt starptautiskajā grāmatu izstādē Ķīpsalā februāra beigās. Šogad izstādē tika nopirktas grāmatas par 160 Euro.   Bibliotēkas fonds papildinās ar tādām grāmatām, kā Māras Zālītes “Pieci pirksti”, Ģederta Ieviņa “Augu fizioloģija”, “Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de fakto”, u.c. Kopā 19 grāmatas.  Tas ir līdz šim lielākais Skrundas domes deputātu dāvinājums.
Skrundas vidusskola izsaka lielu PALDIES visiem skolas labvēļiem, kas atsaucās K.Ulmaņa aicinājumam.
Baiba Eversa
Skrundas vidusskolas bibliotekāre
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.598537843812261.1073741965.354337224898992&type=1&l=ad552dadea

Vecāki ieraksti