Aktualitātes

Nav komentāri

1.novembrī mācības klātienē atsāk vispārizglītojošo skolu 1.-3.klases un speciālās izglītības klase (kurā īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem), kurām turpinās darbs ierastajā ritmā.

Vispārizglītojošo skolu 4. -12. klases no 1.novembra līdz 14.novembrim mācās attālināti.

Pirmsskolas izglītības programmu apguve turpinās klātienē dežūrgrupās tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās.

Rutīnas testu veikšana brīvlaikā – atcelta

Nav komentāri

Cienījamie skolēnu vecāki!

Rutīnas testu veikšana brīvlaikā – atcelta.

Sekosim līdzi jaunākajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī!

Kārtība izglītības procesa organizācijai un EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Nav komentāri

Skat.

Kārtība COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Zinību diena

Nav komentāri

Informācija par E.Gulbja laboratorijas testēšanu skolā skat.
https://www.egl.lv/izglitibas-iestadem/

Transports_Skrundas_vsk
Braukšnas grafiks šoferim _Eglītis
Braukšanas grafiks šoferim_Matutim
Autobusa maršruts Rudbāržu pagastā-3

http://lvportals.lv/skaidrojumi/331782-epidemiologiskas-drosibas-prasibas-izglitibas-iestades-darbam-klatiene-2021

Mācības klātienē

Nav komentāri

Testēšana atļauja: testēšanas atļauja

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

More

Dienas nometne Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas izglītojamo individuālie mācību piederumi

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas izglītojamo individuālie mācību piederumi, kuri iespēju robežās jānodrošina vecākiem

Skat. Skrundas vidusskolas izglītojamo individuālie mācību piederumi

Vecāki ieraksti