Novembris Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Informācija publicēta saīsināti Skrundas novada decembra avīzē

skat. http://www.skrunda.lv/images/userfiles/Avize/SKRUNDAS_novads_2018_decembris.pdf

Skolēni ar labiem panākumiem piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs. Angļu valodas valsts 48.olimpiādē 2.posmā starpnovadā Ance Timbare ieguva 3.vietu 12.klašu grupā, kopvērtējumā 5.vieta, piedalījās Annija Kliemane. Skolotāja Una Blūma. Vācu valodas 49.valsts olimpiādē 2.posmā starpnovadā Elīza Janvāre (11.kl.) ieguva 2.vietu, Annija Kliemane (12.kl.)- 3.vietu, piedalījās Ance Timbare (12.kl.). Olimpiādei sagatavoja skolotāja Vija Zusmane. Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 2.vietu ieguva Nātālija Dolgova (9.b).Piedalījās Rūta Lākute (8.a), Lauma Margarita Lasmane (8.b), Kristens Rešņa (8.b) un Anete Bumbiere (9.a). Sagatavoja skolotājas Inese Dabiņa un Una Blūma. More

Notikumi Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Informācija publicēta saīsināti Skrundas novada novembra avīzē skat. http://www.skrunda.lv/lv/avize/

http://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba-/izdots-skrundas-novada-2018-gada-novembra-numurs/

Skrundas vidusskolas meitenes 24. un 25.jūlijā piedalījās televīzijas raidījuma “Vēstures skolotājs” filmēšanā. Skrundas vidusskolas komandu pārstāvēja Elīza Janvāre, Žaklīne Eičina un Ērika Uļjanova. Divu dienu ekspedīcijas laikā meitenēm bija jāatklāj Latvijas vēsture ar praktiskās arheoloģijas palīdzību. Skrundenieces gan vārīja putru, gan mēģināja izveidot māla podus, gan devās izbraucienā ar vienkoču laivām. Filmēšana notika Āraišu ezerpilī un to, kā meitenēm veicās varēja skatīt LTV1 30.oktobrī 19:30. Vairāk par projektu- https://ltv.lsm.lv/lv/berniem/vestures-skolotajs/par-projektu/

Oktobrī savu darbību atsākuši skolas interešu izglītības pulciņi. 18.septembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais noteikumu projekts, kas nosaka, ka kārtējie XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks Rīgā 2020. gadā no 6. jūlija līdz 12.jūlijam. Gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem notiek jau 2018./2019. mācību gadā. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos– koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās. Skrundas vidusskolā 2018./2019.m.g. darbojas kori, vokālie ansambļi, vokālā studija, tautas deju grupas, lietišķās un vizuālās mākslas pulciņi, teātra studija, kokapstrādes pulciņš, jaunie satiksmes dalībnieki, autoapmācība,  robotika, jaunsargi,  dažādas grupas sportā (basketbols, veselības veicināšana, sporta spēles u.c.) Īpaši aicināti dalībnieki tautas deju grupās un skolas 5.-9.klašu korī. Vairāk par pulciņiem http://skrundasvidusskola.lv/arpusklases-un-audzinasanas-darbs/. More

Informācijai

Nav komentāri

Vecākiem

Nav komentāri

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Ielūgums

Nav komentāri

Mātes dienas koncerts

Nav komentāri

Aprīlis Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Skrundas vidusskolā no 3.aprīļa līdz 6.aprīlim norisinājās projektu nedēļa. Šai nedēļai karjeras attīstības atbalsta pasākuma plānu bija izstrādājusi novada pedagogs- karjeras konsultants Inga Rence Remte. Skolēni tikās ar Latvijas Jūras akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālistu Vilmāru Štālmeisteru. Sākumskolas skolēniem bija tikšanās un nodarbības ar Skrundas novada uzņēmēju Alisi Grauduži. 1.klases skolēni apmeklēja SIA “Mazliet romantika” Andras Oto darbnīcu. 5.-6.klases skolēni viesojās SIA “Kamenes”. 5.-12.klases skolēniem bija tikšanās ar uzņēmēju, aktrisi Sigitu Jevgļevsku. Sākumskolas skolēni darbojās darbnīcā “Kodu pavēlnieks”. Kodu pavēlnieks ir aizraujoša un unikāla grīdas spēle, kuras misija ir rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm. Visi skolas skolēni darbojas pie vienas profesijas apraksta izveides anketas aizpildīšanas. Skolas skolotāji projekta nedēļas laikā rīkoja dažādas savas aktivitātes skolēniem. 3.klases skolēniem Skrundas Bērnu bibliotēkā notika Atbildības stunda. Uz sarunu par atbildību pret dzīvniekiem Skrundas vidusskolas trešklasniekus aicināja skolotāja, žurnāliste, fotogrāfe un arī „labā dzīvnieku feja” Zanda Bērziņa. Bērni un audzinātājas uz tikšanos ieradās ar sarūpētām labdarības dāvaniņām dzīvniekiem, kuras tiks nogādātas Ugāles dzīvnieku pansijai „Ar sirdi delnā”. 8.a klases skolēni viesojās pie uzņēmējas, konditores, kūku cepējas Sandas Birzītes. Daudzi skolēni viesojās jaunajā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Skrundas posteņa depo. Skolēnu līdzpārvalde sākumskolas skolēniem bija sarūpējusi jautras un patīkamas trešās Lieldienas! Skolēni varēja noskatīties leļļu teātra izrādi. Skolu beidzēji gatavojās valsts pārbaudes darbiem- eksāmeniem. More

Vecāki ieraksti