2023./2024. mācību gads, brīvdienas un valsts pārbaudes darbi

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS

Avots: 2023./2024.mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks [tiešsaiste]. [skatīts 08.11.2023.] Pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/media/22080/download?attachment?attachment

Avots: https://lvportals.lv/skaidrojumi/354447-2023-2024-macibu-gads-brivdienas-un-parbaudes-darbi-2023

 

2022./2023.m.g.

2020./2021.m.g.

Atbildēt