Mana mājsēdes spēle

Nav komentāri

2021.gada novembra beigās Skrundas vidusskolas skolēni, kuri aktīvi darbojas Eiropas projektā “Schools for future-be part of creating an eco-friendly world”, piedalījās “Zaļās jostas” rīkotajā konkursā “Mana mājsēdes spēle”. Mūsu skolas 9.a un 10.klašu skolēnu komanda ieguva pateicības balviņas, kuras saņēmām janvārī.

Komanda radīja spēli “Esi trāpīgs”, kuru spēlējot jābūt gan precīzam, gan zinošam. Trāpot kādā no laukumiem, papildus arī jāatbild uz dažādiem jautājumiem. Spēle tika izgatavota no dažādiem otrreiz pielietojamiem materiāliem.

No kreisās: Adrians Bolšteins (9.a), Kārlis Kristiāns Danenbergs (9.a), Tīna Eglīte (9.a), Emma Sophie Hoeppner (9.a), Luca Marie Hoeppner (10.), Lillija Pupure (9.a)

Informāciju sagatavoja skolotāja Agita Dēvica.

Ziemassvētku labdarības projekts

Nav komentāri

Šajā skaistajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā Skrundas vidusskolas 8.b, 3.b un 10. klases skolēni nolēma ar Ziemassvētku dāvanām iepriecināt aprūpes nama “Valtaiķi” iemītniekus. Šo klašu čaklie rūķu bērni gan skaisti iesaiņoja, gan pagatavoja skaistas kartiņas 44 dāvaniņām. Agrā pirmsvētku decembra rītā uz skolu pēc dāvanām ieradās aprūpes nama “Valtaiķi” galvenais rūķis Gunita Bivbāne, kas savās kamanās nogādāja dāvaniņas vecajiem ļaudīm. Liels prieks par bērnu vēlmi dāvināt citiem un ļoti liels paldies vecākiem par sadarbību un atbalstu!

Informāciju sagatavoja Iveta Labunska.

Mācību nodarbība

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas 10.klase atsaucās uz piedāvājumu ļoti izzinošai lekcijai ikvienai BJU sadarbības skolai, ko iekļaut mācību stundas plānā 10.-12.klasei sadarbībā ar RTU Vides Aizsardzības un Siltuma Sistēmu institūtu (VASSI). RTU VASSI organizēja mācību nodarbību par enerģijas sistēmu modelēšanu: “Modelēšana. Ieskats nākotnes enerģētikā jeb kā mēs iegūsim un izmantosim enerģiju rīt, pēc 10 gadiem un 2050.gadā.” 1.decembrī, no plkst. 10:00 līdz 11:00  10.-12.klašu skolēnus RTU VASSI pētnieki aicināja visus ieinteresētos vidusskolas skolniekus un viņu skolotājus uz nodarbību, kurā tika pastāstīts par sarežģītu sistēmu (t.sk. energoapgādes) modelēšanu, un to nozīmi mūsdienu pasaulē. Nodarbībā tika parādīts, kā modelēšanas rezultāti ļauj pieņemt pamatotus un zinātnē balstītus ilgtermiņa lēmumus. 10.klase par nodarbību: “Mēs iemācījāmies par modelēšanas pieejām, tie iedalās 2 modeļos- Simulācijas un optimizācijas. Mums bija iespēja apskatīt Times Latvijā modeļa vispārējo struktūru un piedāvājuma blokus, kas tiek izmantoti zaļās enerģētikas attīstībai domājot par nākotnes perspektīvām “.

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine.

Ziemassvētku rotājumu konkurss

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas skolēni, kuri darbojas Eiropas projektā “Schools for future-be part of creating an eco-friendly world” š.g. decembrī piedalījās projekta ietvaros organizētajā Ziemassvētku rotājumu konkursā. Konkursa uzdevums bija izveidot Ziemassvētku rotājumu vai dāvanu iepakojumu, izmantojot otrreiz pārstrādājamos materiālus (plastmasas pudeles, dažādus iepakojumus, korķus, maisiņus u.t.t) un dabas materiālus. Skolēnu darbi aplūkojami izstādē skolas trešajā stāvā.

Konkursa rezultāti:

1.vieta-Rebeka Bāra

2.vieta-Luca Marie Hoeppner

3.vieta-Emma Sophie Hoeppner

Atzinība-Lillija Pupure

Informāciju sagatavoja skolotāja Agita Dēvica.

Radošais konkurss ”Mana mājsēdes spēle”

Nav komentāri

Visi Erasmus+ projekta “Schools for future-eco friendly schools” dalībnieki piedalījās radošā konkursā ”Mana mājsēdes spēle”, ko rīkoja Zaļā josta sadarbībā ar veikalu Brain Games LV. Skolēni radīja spēles no otrreiz pārstrādājamiem vai dabas materiāliem un uzrakstīja spēles noteikumus, ko mājsēdes laikā spēlēt kopā ar ģimeni. Projekta dalībnieki konkursam iesniedza vairākas spēles. 7.b klases skolnieka Regnāra izveidotā spēle “Bumbiņa ripo” ieguva trešo vietu. Balvā viņš ieguva galda spēli “Latvijas neatkarības karš” no veikala Brain Games.

 https://www.facebook.com/ZalaJosta/photos/pcb.4583795685031633/4583755178369017/

Informāciju sagatavoja skolotāja Una Ziņģe.

Sanāksme Vācijā

Nav komentāri

No 25.-29.oktobrim skolotājas Agita Dēvica un Inese Pickaine tikās ar projekta partnervalstu skolotājiem, lai apspriestu izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi 2021./2022.mācību gada laikā iekļaujoties projekta termiņos un ievērojot katras valsts noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19. Tika izstrādāts mobilitāšu grafiks un aktivitātes mobilitātēs, izveidots blogs projekta aktivitāšu atspoguļošanai. Izveidotas vienotas prasības par publikācijām blogā un eTwinning platformā, masu mēdijos un mājas lapās. Kā pievienotā vērtība bija kopīgi gatavotas pusdienas un šokolādes rūpnīcas Lindt apmeklējums. Tikāmies arī ar Zīgburgas mēru, kurš izrādīja patiesu gandarījumu par projekta ideju.

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine.

Projekta dalībnieki ir erudīti!

Nav komentāri

LDF sadarbībā ar uzņēmumu “Prāta Spēles” 2021.gada 20. maijā 14.00 – 15.00 tiešsaistē rīkoja erudīcijas spēli “Ko es zinu par klimatu?”( https://ldf.lv/lv/article/ldf-aicina-jauniesus-piedalities-erudicijas-spele-ko-es-zinu-par-klimatu ) jauniešiem par dabas un klimata tēmām. Spēli moderēja projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” tiešsaistes nodarbību vadītājs Rūdolfs Kivlenieks un uzņēmuma “Prāta spēles” pārstāvis Edijs Začs. Dalība pasākumā bija bez maksas, un tajā varēja piedalīties individuāli, reģistrējoties šeit: https://app.livestorm.co/prata-speles/dabas-un-klimata-skola-20052021. Pēc reģistrēšanās dalībnieks e – pastā saņēma apstiprinājumu un saiti uz spēli. Tā kā Erasmus+ projekta aktivitātes klātienē tika atceltas, tad dalība tiešsaistes konkursā dažādoja ikdienu, kā arī veiksmīgi atbilda “Schools for future-eco friendly schools”  izvirzītajiem mērķiem. Lai gan projekta dalībnieki nebija piedalījušies Dabas un klimata skolas nodarbībās, jaunieši uzrādīja labas zināšanas. Paldies skolotājām Agitai Dēvicai un Unai Ziņģei, kuras jauniešus atbalstīja konkursa laikā!

Informācija sagatavoja Inese Pickaine.

Projektam savs logo

Nav komentāri

Visi projekta dalībnieki skolotājas Agitas Dēvicas vadībā izstrādāja potenciālos projekta logo variantus atbilstoši projekta mērķim un idejai. Divi darbi, kuri tika izvēlēti balsojumā skolā, piedalījās partnervalstu balsojumā par iespēju kļūt par projekta logo. Mūsu skolu pārstāvēja Gerdas Eidas un Emmas Sophie Hoeppner radītie logo.

https://forms.gle/ikBmxATeJaJSX5bB8 _visu valstu izvirzītie logo un mūsu skolas balsojums par potenciālo projekta logo.

Kopējā balsojuma rezultāti:

 

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine.

Vecāki ieraksti