LTV raidījums “Vēstures skolotājs”

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas meitenes 24. un 25.jūlijā piedalījās televīzijas raidījuma “Vēstures skolotājs” filmēšanā. Skrundas vidusskolas komandu pārstāvēja Elīza Janvāre, Žaklīne Eičina un Ērika Uļjanova. Divu dienu ekspedīcijas laikā meitenēm bija jāatklāj Latvijas vēsture ar praktiskās arheoloģijas palīdzību. Skrundenieces gan vārīja putru, gan mēģināja izveidot māla podus, gan devās izbraucienā ar vienkoču laivām. Filmēšana notika Āraišu ezerpilī un to, kā meitenēm veicās varēs apskatīt LTV1 30.oktobrī 19:30.

Vairāk par projektu- https://ltv.lsm.lv/lv/berniem/vestures-skolotajs/par-projektu/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733335253665852&type=1&l=b584d7fcba

Informāciju sagatavoja skolotāja Inese Pickaine

read2do

Nav komentāri

Ar lielu prieku ziņojam, ka esam uzspējuši safilmēt 41 skolotāju veidoto video un 7 bērnu veidotos. Jūnija sākumā esam ieplānojuši doties uz Lietuvu, kur tiks uzņemti 5 bērnu veidotie video. Esam gandarīti par līdz šim paveikto.
Vasaru plānots pavadīt strādājot pie esošajiem, safilmētajiem video, lai tos samontētu, tulkotu un veiktu to pēcapstrādi un, jau rudenī atgriezīsimies filmēšanas laukumā gan Latvijā, gan Igaunijā.
Paldies liels sakām Skrundas vidusskolas skolotājai Inesei Pickainei un viņas palīgam Annai Lankovskai, Lubānas vidusskolas skolotājai Inesei Sondarei un viņas talantīgajiem jauniešiem par līdzdarbošanos. Paldies arī Ogres 1.vidusskolai un īpaši skolotājiem Edijam Freimanim un Inesei Orbidānei.
Biedrības “Vidzemes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “The practical usage of your theoretical knowledge” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta attīstības gaitai var sekot projekta Facebook lapā “read2do” un Instagram “read2do”, kā arī visa projekta mājas lapā www.read2do.eu.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore- Zane Kurme.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.655655531433825.1073742041.354337224898992&type=1&l=55a9cdf8c3

Projekts Read2do.eu

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas 8.a, 10.klases skolēni un skolotāja Inese Pickaine iesaistījusies projektā read2do.eu.

Projekts tiek īstenots Baltijas valstu ietvaros un tā sadarbības partneri Latvijā ir Rīgas Valsts 3.ģimnāzija un Ogres 1.vidusskola, Lietuvā- Šiaulių r. Meškuičių gimnazija un Igaunijā- Kärdla Põhikool.

Kā pastarpinātie projekta partneri noteikti ir jāatzīmē Skrundas vidusskola, Preiļu 1.pamatskola un Lubānas vidusskola, ar kuru sadarbību un skolnieku iesaisti tiek veikti filmēšanas darbi. Filmēšana Skrundas vidusskolā norisinājās no 18.-21.aprīlim.

Interneta vietne read2do.eu tiek veidota kā mūsdienīgs mācību palīgmateriāls, kurā tiks ievietota informācija un mācību materiāli mūsdienu jauniešiem saprotamā veidā.

Vietne sevī ietvers 8.,9.,10.klašu fizikas un ķīmijas mācību programmas tēmu atspoguļošanu mācību video veidā. Projekta galvenais mērķis ir parādīt jauniešiem, ka skolā iegūtās teorētiskās zināšanas ir noderīgas un tās tiek pielietotas ikdienā. Lai to izdarītu, un saikni starp teoriju un praktisko pielietojumu, atspoguļotu jauniešiem saprotamā valodā, nepieciešams izmantot informācijas tehnoloģijas, animācijas, intervijas un pašus jauniešus.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību, aizvien vairāk paveras iespējas veidot mūsdienīgākus un tehnoloģijām atbilstošākus mācību materiālus, kas nenoliedzami ir daudz saistošāki mūsdienu jauniešiem. Veidojot interaktīvus materiālus, kuru tapšanā var piedalīties jaunieši, viņus daudz vairāk motivē interesēties par noteikto tēmu un iedziļināties tajā, kā arī izpētīt to arvien nopietnāk.

Biedrības “Vidzemes inovāciju instruments” Erasmus+ programmas īstenoto projektu “The practical usage of your theoretical knowledge” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta attīstības gaitai var sekot projekta Facebook lapā “read2do” un Instagram “read2do”, kā arī visa projekta mājas lapā www.read2do.eu.

Informāciju sagatavoja Zane Kurme un Inese Pickaine.

LABORATORIUM

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas skolēni piedalījās "STEM mācību priekšmetu meistarklasēs" projekta "Atbalsts izglītojamo…

Posted by Skrundas vidusskola on otrdiena, 2018. gada 27. marts

Paldies!

Nav komentāri

 

No 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. maijam Skrundas vidusskola piedalījās Erasmus+ KA219 projektā „Profession challenge in Europa-Be an architect of Your Future” 2015-1-PL01-KA219-016795_3 kopā ar skolām no Kipras, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Turcijas.

Līdz 2017.gada 30.oktobrim katrai valstij bija jāiesniedz detalizēta projekta īstenošanas atskaite, kuru vērtēja citas, ne dalībvalsts izglītības aģentūras speciālists. Kā rezultātā saņēmām vērtējumu, kas ļāva saņemt atlikušo projekta granta daļu pilnā apjomā.

Paldies visiem Skrundas vidusskolas skolēniem par ieguldīto darbu un atbalstu projekta īstenošanā, ģimenēm, kuras uzņēmās rūpes par ciemiņiem, Skrundas novada pašvaldībai, kultūras namam un jauniešu centram par sadarbību, Skrundas un citu novadu  uzņēmējiem par atbalstu, sapratni un līdzdarbošanos, Rīgas Tehniskajai universitātei un aktīvajiem, atraktīvajiem, radošajiem pedagogiem, un skolas administrācijai, kā arī tehniskajam personālam.

Jauniem projektiem bagātu Jauno 2018. gadu! Lai nepietrūkst spēka, ideju un izaicinājumu!

Aicinot uz turpmāko sadarbību,

projekta vadītājs – Ainārs Zankovskis un projekta koordinatore -Inese Pickaine.

Skats no drona lidojuma-Latvijas mobilitātes dalībnieki.

Nodarbība “Gudrais plastilīns” Liepājas ZINOO centrā

Nav komentāri

19.decembrī 20 skolēni 5.-6.klases skolēni Liepājā apmeklēja ZINOO centru. Tur viņiem Eiropas Savienības atbalstītā projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika nodarbība “Gudrais plastilīns”. Skolēnu atsauksmes pēc nodarbības pozitīvas, tikai padarboties praktiski gribējās vēl daudz vairāk.

Informāciju sagatavoja Baiba Eversa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.566393480360031.1073741939.354337224898992&type=1&l=258adca468

Erasmus+ vizīte Polijā

Nav komentāri

Pirmsjāņu nedēļā no 16.-20.jūnijam abas Skrundas vidusskolas angļu valodas skolotājas Una Blūma un Inese Dabiņa devās uz Polijas pilsētu Bydgoszcz, lai piedalītos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2. (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projekta ‘’Professional Challenge in Europe – Be the Architect of your Future’’  noslēguma sanāksmē. Projekta dalībvalstu pārstāvji no Kipras, Turcijas, Lietuvas, Bulgārijas, Polijas un Latvijas bija ieradušies, lai neformālā gaisotnē kopīgi izvērtētu projekta norises plusus un mīnusus. Polijas kolēģes bija sagatavojušas interesantu, intensīvu un izglītojošu  programmu. Trīs dienās paralēli darbam, mums bija iespēja iepazīt Bydgoszcz pilsētu, savu prāta asumu pārbaudīt Escape Room (izglābšanās istabā) āķīgajos uzdevumos, iepazīt Gdansku un Sopotu,  aktīvi piedalīties Agates kulinārijas šovā, kā arī izbaudīt Polijas nacionālo virtuvi.

Projekts, kurš sākās 2015.gadā, nu ir veiksmīgi noslēdzies. Ieguvēji ir visi! Apmeklējot 6 valstis, ir iepazīta šo valstu vēsture, kultūra, tradīcijas un izglītības sistēma. Skolēni ar saviem pedagogiem ir piedalījušies radošajās darbnīcās, ķīmijas eksperimentos,  sporta un teātra pasākumos, iepazinuši dažādas profesijas, prezentējuši savas valstis un skolas, apmeklējuši muzejus, dažādus uzņēmumus, devušies interesantās ekskursijās un, protams, ieguvuši  jaunus draugus un uzlabojuši savas angļu valodas prasmes. Gatavojot dažādus mājas darbus, skolēni pilnveidojuši savas zināšanas un prasmes IT jomā, pilnveidojuši saskarsmes kultūru. Šī projekta partneri izteikuši vēlmi atkārtoti sadarboties ar Latviju un Skrundas vidusskolu.

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotājas Una Blūma un Inese Dabiņa.

More

Erasmus+ vizīte Latvijā

Nav komentāri

Posted by Skrundas vidusskola on pirmdiena, 2017. gada 1. maijs

Šī gada aprīlī Skrundas vidusskolā notika Erasmus+ projekta “Esi savas nākotnes arhitekts” noslēdzošā vizīte, kurā piedalījās 18 skolotāji un 29 skolēni no dažādām valstīm – Polijas, Turcijas, Kipras, Lietuvas un Bulgārijas, kā arī skolēni un skolotāji no Latvijas, kuri piedalās projektā.
Pirmie ciemiņi, Turcijas komanda, ieradās 17.aprīlī, skolēni devās nelielā Skrundas apskatē, bet skolotāji iekārtojās Skrundas muižā. Oficiālajā projekta atklāšanas dienā Skrundā ieradās un iekārtojās pārējās komandas no Lietuvas, Kipras, Bulgārijas un Polijas. Šajā dienā Turcijas komanda sekoja līdzi norisēm skolas dzīvē, kā arī skolēni ar viesģimenēm pēcpusdienā devās ekskursijā uz citām Kurzemes pilsētām.
19.aprīlī notika projekta atklāšana ar direktora uzrunu, koncertu, komandu prezentācijām un mājasdarbu – ķīmijas eksperimentu video- atrādīšanu visiem. Notika arī vizīte pie Skrundas novada priekšsēdētājas Loretas Robežnieces un dažādas interesantas darbnīcas- robotikas nodarbība, roku krēmu, ziepju, keramikas un piespraužu veidošana.
Nākamajā dienā skolēni devās ekskursijā uz Rīgas Tehnisko universitāti, kur varēja ielūkoties zinātnieku, pasniedzēju un studentu ikdienā un gūt iespaidus par zinātnes un tehniskās izglītības attīstību Latvijā, apmeklējot vairākas RTU fakultātes Ķīpsalas studentu pilsētiņā. Pēc šī apmeklējuma projekta dalībieki devās Vecrīgas ekskursijā, uzzinot vairāk par Rīgas skaistajiem, senajiem arhitektūras brīnumiem un to vēsturi.
21.aprīlī dalībnieki dalījās 2 grupās un devās braucienā uz Tukumu. Tur notika darbnīca un ekskursija Pūres šokolādes muzejā un Cinevillas kino pilsētiņā. Pūres šokolādes muzejā pašu gatavoti tika šokolādes saldumi, bet kino pilsētiņā tika veidotas jautras kinofilmiņas un pārbaudīta dalībnieku aktiermeistarība.
Pēdējā visu dalībnieku kopīgajā dienā notika sportiskas aktivitātes, kurās tika mācītas gan latviešu dejas, gan veiktas atjautīgas stafetes. Pēc tām dalībnieki piedalījās vairākās nodarbībās – teātra sportā izspēlēja dažādas etīdes un teātra spēles, kā arī Jauniešu centrā tika apgūtas vai uzlabotas hennas zīmēšanas, make-up un matu veidošanas prasmes.
Pirms viesu aizbraukšanas tika sarīkota ģimenes diena. Skolēni devās ekskursijās vai pavadīja laiku, atklājot jaunas Latvijas kultūras nianses viesiem. Daudzi šajā dienā apmeklēja Kuldīgu, Liepāju vai Ventspili. Tikmēr skolotāji kopīgi šajā dienā viesojās Kuldīgā un viesu mājā “Garīkas”, iepazīstot šitake sēņu audzēšanu.
Visās projekta nodarbībās un ekskursijās skolēniem tika dota iespēja paraudzīties uz profesiju daudzveidību Eiropā un apgūt dažādas prasmes. Bez oficiālajiem projekta pasākumiem un domām par karjeru, brīvajā laikā skolēni apmainījās ar savām prasmēm un pieredzi, daudzi kopīgi gatavoja ēst, citi stāstīja par savām kultūras tradīcijām, paradumiem, svētkiem.
Stāstu, piedzīvojumu un iemaņu no šīs nedēļas katram ir daudz un dažādu, tomēr pozitīvu ieguvumu nākotnei saņēma katrs.
Mēs, projekta dalībnieki, esam pateicīgi par doto iespēju attīstīt dažādas prasmes un gūt pieredzes apmaiņu!

Informāciju sagatavoja Annija Kliemane un Anete Bivbāne.

Vecāki ieraksti