2021./2022. mācību gadā Latvijā darbosies 25 eTwinning vēstnieki

Nav komentāri

2021./2022. mācību gada eTwinning vēstnieki ir noskaidroti! Šogad vēstnieku pulks ir audzis un tajā atradīsiet gan pieredzējušus vēstniekus, gan jaunpienācējus. Mēs lepojamies, ka nākamā mācību gada eTwinning vēstnieku tīklā darbosies 25 zinoši, radoši un aizrautīgi pedagogi. Viņiem vienmēr vari lūgt palīdzību projektu īstenošanā vai pieteikties būt par mentorējamo un saņemt pilnu atbalstu eTwinning sadarbības projekta īstenošanā! Skrundas vidusskolā darbosies skolotāja Inese Pickaine.

https://etwinning.lv/vestnieki_21_22/

Projekts noslēdzas Covid-19 pandēmijas laikā

Nav komentāri

Uz mazliet skumjas nots varam teikt, ka noslēdzies Erasmus+  KA229 skolu apmaiņas partnerības projekts, kurš ilga divus gadus. No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam. Tā nosaukums angliski ir „W.A.T.E.R.- World’s Attitude to the Treasure- Environment and Responsibility” („ŪDENS- Pasaules Attieksme pret Dabas Dārgumu – Vide un Atbildība”) ar līguma nr. 2018-1-LV01-KA229-046949_1.Šī projekta ietvaros realizētas 3 mācību mobilitāšu braucieni uz Itāliju (Taranto), Portugāli (Leule) un Grieķiju (Chania), notikusi starptautiskā sanāksme Turcijā (Bafra), kurā piedalījās 6 skolas skolotāji un administrācijas pārstāvji un 16 skolēni. Covid 19 pandēmijas dēļ tika atceltas mobilitātes Turcijā (Bafra) un Latvijā (Skrunda), kā rezultātā daļa skolēni projekta aktivitātēs iesaistījās un veica visus mājas darbus, bet braucienā nedevās.

Projekta ietvaros tapuši :

Neskatoties uz pandēmijas radītajiem šķēršļiem, projektā izvirzīto mērķi- uzlabot skolas izglītības procesa ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt jauniešiem iegūt jaunas zināšanas,  attīstīt dzīvei noderīgas prasmes un kompetences, uzlabot globālo vērtību izpratni, kā arī  izvērtēt savu izturēšanos pret ūdeni kā dabas dārgumu dažādos tā aspektos- un uzdevumus esam izpildījuši pusgadu strādājot un tiekoties attālināti gan ar skolēniem, gan kolēģiem partnervalstīs. Visas projekta aktivitātes tika organizētas ūdens mijiedarbībā ar kādu dzīvei svarīgu jomu: veselību, sportu, biznesu, zinātni, mākslu, literatūru, vēsturi, dabu  un ikdienas dzīvi.. Esam guvuši jaunu pieredzi gan kā projekta koordinatori, gan realizējot daļu projekta attālināti. Paldies par sapratni un atbalstu projekta partneriem: Liceo Scientifico Statale G.Battaglini (Itālija), Escola Secundária de Loulé (Potugāle), Geniko  Lykeio  Akrotiriou (Grieķija), Bafra Atatürk Anadolu Lisesi (Turcija), Skrundas vidusskolas komandai un skolēniem, vecākiem, Skrundas novada pašvaldībai.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Inese Pickaine.

Āra klase

Nav komentāri

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas vidusskolu šā gada pasākuma „Meža dienas 2020” ietvaros ir veikušas senlolotu sapni- tikusi izveidota Āra klase pie skolas.

Par „Meža dienas 2020” projekta līdzekļiem tika izgatavota tāfele un soli, bet laukuma izveide tika veikta par pašvaldības un vidusskolas līdzekļiem.

Iekārtošanas darbu veica SIA „Taku meistars” Ivara Grundmaņa vadībā. Darbs tika veikts ļoti kvalitatīvi.

Vidusskolas skolēni un skolotāji izsaka LIELU paldies visām ieinteresētām un iesaistītām pusēm.

Esam ļoti priecīgi!  

Skat. http://www.skrunda.lv/lv/izglitiba/aktualitates/meza-dienu-aktivitates-skrunda/

Informāciju sagatavoja skolas direktors Ainārs Zankovskis, foto Baiba Eversa un Jana Kozjura

Skrundas vidusskolā jauns Erasmus+ projekts

Nav komentāri

SKRUNDAS VIDUSSKOLĀ ERASMUS+ PROJEKTS „Schools for future-be part in creating an eco-friendly world” (līguma nr.2020-1-DE03-KA229-077093_2)

Šajā mācību gadā  Skrundas vidusskola ir iesākusi realizēt jaunu Erasmus+  KA229 skolu apmaiņas partnerības projektu, kurš ilgs divus gadus no 2020.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam. Projekta nosaukums ir „Schools for future- be part in creating an eco-friendly world” („Skolas nākotnei- esi daļa no ekoloģiski draudzīgas pasaules veidošanas”). Projekta koordinatori ir Vācijas skolas skolotāji, bet mūsu skolas skolotāji un skolēni darbosies kā partneri. Šajā projektā piedalās vēl trīs skolas no Horvātijas, Vācijas un Spānijas. Skolotāju pirmā tikšanās bija plānota šī gada oktobrī, bet, pastiprinoties otrajam vīrusa Covid-19 uzliesmojumam, skolotāji tiekas tiešsaistē. Šobrīd skolēnu pirmā mobilitāte ir paredzēta 2021. gada sākumā Spānijā, bet noslēdzošā mobilitāte ir plānota 2022.gada jūnijā Vācijā.

Šī projekta mērķis ir izglītot skolēnus par ilgtspējīgiem risinājumiem nelabvēlīgu klimata izmaiņu novēršanai, vērst uzmanību uz ekoloģiskajām problēmām un izaicinājumiem Eiropā. Kā arī uzlabot dalībnieku zināšanas par ekoloģiju, ilgtspējīgu attīstību, vides aizsardzību, atkritumu pārstrādāšanu un veselību. Lai sasniegtu projekta mērķus, tiks īstenotas dažādas aktivitātes, piemēram, ekoloģiski draudzīgāku paradumu ieviešana skolā.

Projektam piešķirtais  finansējums: 29955,00 Eiro

Informāciju sagatavoja: Una Ziņģe

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam skolotāju Inesi Pickaini un un Skrundas vidusskolas skolēnus ar eTwining Kvalitātes sertifikāta iegūšanu projektā "W.A.T.E.R."

Posted by Skrundas vidusskola on Trešdiena, 2020. gada 9. septembris

Projekts “Pumpurs”

Nav komentāri

Skola piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta  īstenotajā  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Saites:

http://www.pumpurs.lv/lv

un

http://www.skrunda.lv/lv/izglitiba/projekti/

Galamērķis kosmoss

Nav komentāri

Skrundas novada skolas īsteno VISC projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"…

Posted by Skrundas vidusskola on Trešdiena, 2020. gada 26. februāris

Erasmus+ vizīte Grieķijā

Nav komentāri

No 13. līdz 21.oktobrim Skrundas vidusskolas Erasmus+ stratēģiskās skolu apmaiņas partnerības (KA2) projekta W.A.T.E.R….

Posted by Skrundas vidusskola on Otrdiena, 2019. gada 29. Oktobris

Vecāki ieraksti