Darba plāns

Kuldīgas novada pašvaldības izglītības jomas pasākumu plāns
https://docs.google.com/document/d/10KkJ7uef1f11M3YiVi6EhSzbq9WYvyGbt8pTdqdjkCM/edit