Konkursu nolikumi

Nav komentāri

Starpnovadu konkurss 6.-9.klasēm_Oskars Kalpaks un Brīvības cīņas.pdf

Dabaszinību mācību priekšmetu konkurss 8.klasēm_Šķīdumi.pdf

Starpnovadu olimpiāžu nolikumi

Nav komentāri

Brocēnu vidusskolas organizētās starpnovadu svešvalodu olimpiādes nolikums.pdf

Brocēnu vidusskolas organizētās starpnovadu dabaszinību olimpiādes 6.klasei nolikums.pdf

Skrundas novada Domes un Skrundas vidusskolas skolēnu radošās pašizpausmes projekta “VENTAS VALODA” domrakstu konkursa NOLIKUMS

Nav komentāri

VENTAS_VALODA_domrakstu_konkursa_nolikums.pdf

Skrundas novada vizuālās mākslas olimpiādes nolikums

Nav komentāri

Skrundas novada vizuālās mākslas olimpiādes norises kārtība.pdf

Brocēnu novada sākumskolas matemātikas olimpiādes nolikums

Nav komentāri

Brocēnu novada sākumskolas matemātikas olimpiādes nolikums.pdf

Dabaszinību konkurss 5.-6.klasēm nolikums

Nav komentāri

Dabaszinību konkurss 5.-6.klasēm.pdf

Olimpiāžu un konkursu nolikumi

Nav komentāri

Kurzemes_zonas_mājturība_2_olimpiades_nolikums.pdf

Saldus, Brocēnu un Skrundas starpnovadu mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde 6.-7.klasei.pdf

Saldus, Brocēnu, Skrundas un Kandavas novadu mājturības un tehnoloģiju 2 olimpiādes nolikums.pdf

Strapnovadu_latviešu_valodas_un_literatūras_5.-7.klasei_olimpiādes_nolikums.pdf

Skrundas novada prognozētās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādes 2010./2011. mācību gadā.pdf

Olimpiāžu un konkursu nolikumi

Nav komentāri

Mājturības_un_tehnoloģiju_I_olimpiādes_nolikums.pdf

Mājturības_un_tehnoloģiju_II_olimpiādes_nolikums.pdf

2.latviešu_valodas_olimpiādes_nolikums_5.-6.klasei.pdf

7.klašu_skolēnu_pētniecisko_darbu_konkurss_dabaszinībās.pdf

Nolikums_Es_dziedu_tā.pdf

Pieteikuma_anketa_Es_dziedu_tā.pdf

Vērtēšana_Es_dziedu_tā.pdf

More

Vecāki ieraksti