Skolas vadības komanda

2023./2024.m.g.

Skolas direktore– Agita Grāvere – Prenclava

Direktora vietniece izglītības jomā– Signe Grīnberga

Direktora vietniece izglītības jomā– Iveta Labunska

Direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā– Aldis Zalgauckis

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā– Inguna Berga

Saimniecības vadītāja– Dace Pole

Lietvede– Irita Bolsunovska