Darbinieki

2023./2024.m.g.

Pedagogs Amats
Jānis Ābols sporta un veselības skolotājs
Anita Andersone pirmsskolas izglītības skolotāja
Diāna Arājuma  angļu valodas skolotāja 
Ilze Beltiņa  sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Inguna Berga direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā, datorikas, uzņēmējdarbības pamatu skolotāja
Inguna Bloka matemātikas skolotāja
Una Blūma angļu valodas skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Aiva Čehoviča dizains un tehnoloģijas, bioloģijas skolotāja
Inese Dabiņa angļu valodas skolotāja, 8.b klases audzinātāja
Agita Dēvica vizuālās mākslas, dizains un tehnoloģijas skolotāja,  5.a klases audzinātāja
Gunta Dreimane pirmsskolas izglītības skolotāja
Agris Druvaskalns dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, fizikas skolotājs, 9.b klases audzinātājs
Baiba Eversa izglītības iestādes bibliotekāre
Irina Fiļipova krievu valodas skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Irina Freimane matemātikas skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Lāsma Ķiģele latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.b klases audzinātāja, logopēde
Dace Ganiņa mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
Agita Grāvere- Prenclava skolas direktore
Līga Grickus pirmsskolas izglītības skolotāja
Signe Grīnberga direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
Sigita Grundberga sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja, pedagoga palīgs
Kristīne Hartmane datorikas, fizikas skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Vineta Hildebrante izglītības psiholoģe
Monta Jankovska latviešu valodas un literatūras skolotāja, pedagoga palīgs
Ilva Kliemane  sociālais pedagogs
Daina Korāte  speciālās izglītības skolotāja
Jana Kozjura latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.b klases audzinātāja
Ieva Krūkle sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pedagoga palīgs
Ilze Kudiņa sociālo zinību un vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
Lāsma Ķiģele latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.b klases audzinātāja, logopēde
Iveta Labunska direktora vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Juris Levics ģeogrāfijas skolotājs
Iluta Meija pedagoga palīgs
Baiba Meļķe sporta un veselības skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Ligita Meždreija mūzikas skolotāja, 12.klases audzinātāja
Inguna Muceniece sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pedagoga palīgs
Maija Muižarāja latviešu valodas un literatūras skolotāja
Gunita Ozoliņa speciālās izglītības skolotāja
Laura Martinova ķīmijas skolotāja
Ilze Prūse sporta un veselības skolotāja, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Gita Rēdere sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Ligita Rešņa pirmsskolas izglītības skolotāja
Dzintars Strauts sociālo zinību, sociālo zinātņu skolotājs
Dace Trukšāne latviešu valodas un literatūras skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Inga Vingre sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Vineta Vingre logopēde
Aldis Zalgauckis direktora vietnieks ārpusklases un audzināšanas darbā, sociālo zinību, teātra mākslas skolotājs, pedagogs karjeras konsultants
Una Ziņģe matemātikas skolotāja
Vija Zusmane vācu valodas skolotāja