KiVas programma

2023./2024. mācību gadā Latvija pievienojas KiVa saimei, apņemoties ieviest Turku Universitātē (Somija) izstrādāto KiVa programmu, kas ir pētījumos un pierādījumos balstīta un starptautiski atzīta metodika bulinga izplatības mazināšanai skolu vidē. Šogad par KiVa skolām kļūst 60 Latvijas vispārējās izglītības iestādes (no 1. līdz 9.klasei), tajā skaitā arī Skrundas vidusskola.

Skrundas vidusskolā septembris pagāja, klases kolektīvos iepazīstoties ar šo programmu, klašu audzinātāji iepazinās ar jaunajiem metodiskajiem materiāliem klases stundām. Kopīgi visā skolā izveidojām plakātu ,,Kādai jābūt skolai?”, kurā katra klase uzrakstīja savu atbildi uz šo jautājumu, skolēni zīmēja savas rociņas.

Skolā ir izveidota Skrundas vidusskolas KiVas atbalsta komanda – sociālais pedagogs Ilva Kliemane, psihologs Vineta Hildebrante un klašu audzinātāju pārstāvis Dace Trukšāne.  KiVas programmas darbu koordinatore –  Iveta Labunska.

KiVa programmas veiksmes atslēga balstās uz sadarbību starp vecākiem, skolotājiem un skolēniem. Metodika paredz strādāt ar skolēniem no 1. līdz 9.klasei, īpaši akcentējot 1., 4., 7.klasi, kurās pavasarī tiks veikta monitoringa aptauja. Programma palīdzēs  bērniem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai pretotos vardarbībai, kā arī veidotu stipru pamatu tādām vērtībām kā empātija, sapratne un līdzjūtība.

Bulings (bulings latviešu valodā tiek saukts arī par ņirgāšanos vai pāridarīšanu) ir apzināti un atkārtoti pāridarījumi situācijās, kur viena vai vairākas citas personas pauž fizisku, mutvārdu vai sociālu agresiju pret kādu skolēnu. Bulingu raksturo  apzināta un atkārtota rīcība. Bulings var izpausties arī internetā. Bērni, kas cietuši no bulinga, biežāk noslēdzas un izolējas no apkārtējiem, sliktāk iekļaujas skolas vidē, un ir novērota lielāka varbūtība uzvedības problēmām, piemēram, bieža iesaistīšanās kautiņos, priekšlaicīga mācību pārtraukšana un neattaisnota stundu kavēšana.

Nosaukums “KiVa” radies no somu valodas vārdiem “Kiusaamisen Vastainen”, kas nozīmē “pāridarījuma novēršana” jeb antibulings.