Matemātikas 71.olimpiādes (5.-8. klašu izglītojamiem) 2.posms

Nav komentāri

Š.g. 26.februārī norisinājās matemātikas 71.olimpiādes 2.posms 5.-8.klašu izglītojamiem. 1.vietu ieguva Sabīne Farnaste (6.a) un atzinību – Karlīna Druvaskalna (6.b). Piedalījās Beāte Folkheima (8.b) un Kārlis Kristiāns Danenbergs (8.a). Skolotājas Una Ziņģe un Inguna Bloka.

Ķīmijas valsts 62.olimpiādes 2.posms

Nav komentāri

Š.g. 2.02. ķīmijas valsts 62.olimpiādes 2.posmā piedalījās Gerda Eida (9.a), Markuss Labunskis (9.b), Luca Marie Hoeppner (9.a), Adrians Kubiškins (9.b), Toms Reiznieks (9.a) un Alise Anna Rožkalne (10.kl.). Skolotāja Inese Pickaine. 

ATKLĀTĀ OLIMPIĀDE SVEŠVALODĀS

Nav komentāri

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas organizētajā Atklātajā svešvalodas olimpiādē 2021.gada janvārī pavisam kopā piedalījās 1167 skolēni no 163 Latvijas skolām. Olimpiāde tika organizēta 4 dažādās kategorijās: vācu valoda 6. klasei, angļu valoda 7.klasei, vācu valoda 9.klasei un spāņu valoda vidusskolai.
No mūsu skolas angļu valodas olimpiādes pirmajā atlases kārtā piedalījās 6 skolēni no 7.klasēm. Četri no viņiem veiksmīgi tika uz otro kārtu, kura notika tiešsaistē 31.janvārī. Kopumā angļu valodas olimpiādē 7. klasei 2.kārtā startēja 459 skolēni.
Atklātās svešvalodu olimpiādes godalgoto vietu un atzinību ieguvušo skolēnu sarakstā pavisam kopā ir 54 skolēni no visas Latvijas, vairumā no Valsts ģimnāzijām. Esam lepni šajā sarakstā ieraudzīt Ievu Rožkalni no 7.b klases un Aneti Andersoni no 7.a klases, kuras ieguvušas atzinību. Olimpiādes darbu Ieva izpildīja uz 83%, Anete uz 82%. Diplomi tiks izsūtīti skolām elektroniski. Olimpiādes 2.kārtā startēja arī Ance Sļesarenko un Daniels Toms Zīders (abi no 7.b klases), kuriem līdz atzinībai pietrūka pavisam maz.
Ar savu skolēnu sasniegumiem no sirds lepojas abas angļu valodas skolotājas Una Blūma un Inese Dabiņa.
https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2691-Sveicam-2021.-gada-Atklatas-svesvalodu-olimpiades-laureatus

Informāciju sagatavoja sk.Inese Dabiņa.

Matemātikas valsts 71.olimpiādes 2.posms

Nav komentāri

Š.g. 29.janvārī norisinājās matemātikas valsts 71.olimpiādes 2.posms. Ērika Uļjanova (12.kl.) ieguva atzinību. Olimpiādē piedalījās Anete Bumbiere (11.kl.) un Alise Anna Rožkalne (10.kl.). Skolotājas Una Ziņģe un Inguna Bloka.

Ģeogrāfijas valsts 38.olimpiādes 2.posms

Nav komentāri

Š.g.9.februārī ģeogrāfijas valsts 38.olimpiādes 2.posmā piedalījās Diāna Tīna Strādniece (11.kl.) un Ērika Uļjanova (12.kl.). Skolotājs Juris Levics.

Saldus novadu apvienības Ekonomikas valsts 22.olimpiādes 2.novada posms

Nav komentāri

Š.g. 26.janvārī Saldus novadu apvienības Ekonomikas valsts 22.olimpiādes 2.novada posmā piedalījās Linda Lācīte (11.kl.). Skolotāja Inguna Berga.

Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms

Nav komentāri

Š.g. 18.janvārī Natālija Dolgova (11.kl.) un Linda Lācīte (11.kl.) piedalījās latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādē Saldus novadu apvienībā. Skolotāja Jana Kozjura.

Fizikas 71.valsts olimpiādes otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms

Nav komentāri

Š.g. 15.janvārī fizikas 71.valsts olimpiādes 2.posmā piedalījās Austris Mariss Cērmanis (9.b), Gerda Eida (9.a), Luca Marie Hoeppner (9.a), Markuss Labunskis (9.b), Alise Anna Rožkalne (10.kl.), Anete Bumbiere (11.kl.), Linda Lācīte (11.kl.) un Ērika Uļjanova (12.kl.)Skolotāji Kristīne Hartmane un Agris Druvaskalns.

Vecāki ieraksti