Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases kārta

Nav komentāri

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlases kārta notika tiešsaistē š.g. 15.decembrī. Olimpiādē piedalījās Luca Marie Hoeppner (9.a), Markuss Labunskis (9.b), Austris Mariss Cērmanis (9.b) un Alise Anna Rožkalne (10.kl.). Skolotāji Inese Pickaine un Agris Druvaskalns. 

Vēstures valsts 27.olimpiādes otrais posms

Nav komentāri

Š.g. 10.decembrī notika vēstures valsts 27.olimpiādes 2.posms tiešsaistē. Olimpiādē piedalījās Margarita Lauma Lasmane (10.kl.), Rebeka Bāra (10.kl.), Megija Jurdža (10.kl.), Natālija Dolgova (11.kl.) un Linda Lācīte (11.kl.). Skolotājs Andris Liukišs.

Bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posms

Nav komentāri

Š.g. 26.novembrī notika bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posms tiešsaistē. Olimpiādē piedalījās Gerda Eida (9.a), Laura Kātiņa (9.b), Aivita Nauzere (9.b), Kristers Krists Rudzroga (9.b), Elīza Beāte Bolsunovska (9.a), Alise Anna Rožkalne (10.kl.), Linda Lācīte (11.kl.), Alekss Miksons (11.kl.).

Anete Bumbiere (11.kl.) ieguva atzinību un Ērika Uļjanova (12.kl.) – atzinībuSkolotāja Inese Pickaine. Apsveicam!

Sasniegumi angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posmā

Nav komentāri

Š.g. 4.novembrī norisinājās angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posms tiešsaistē no mājām.

Piedalījās Margarita Lauma Lasmane (10.kl.), Anete Bumbiere (11.kl.), Ērika Uļjanova (12.kl.). 1.vietu ieguva Natālija Dolgova (11.kl.). Skolotāja Una Blūma.

Apsveicam!

Apsveicam

Nav komentāri

16.oktobrī notika 3.kārta Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra organizētajai atklātai olimpiādei– konkursam “Uzdrīkstos, domāju, radu!”, kurā 6.b komanda ieguva pateicības rakstus.
Olimpiādes 1.kārta norisinājās tiešsaistē https://edu.lu.lv/course/view.php?id=1581.

Dalībai 2.kārtā tika izvirzīta arī Skrundas vidusskolas 6.b klases komanda “Cietie rieksti” (Diāna Diedišķe, Evelīna Kļava, Karlīna Druvaskalna, Roberts Vinters, Edgars Folbergs un Regnārs Gierkens). 2.kārtas ietvaros komandai bija jāveido video. Tālāk sekoja komandas iekļūšana un dalība finālā.

Vairāk: https://www.siic.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61823/

https://www.facebook.com/pratnieku.laboratorija/

https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/content/olimpiades/kartiba/atkl_olimp_konkurss.pdf

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/olimpiades-konkursa-uzdrikstos-domaju-radu-finals

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Vecāki ieraksti