Kontakti

Adrese:
Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326

Kontakti:
E-pasts:

skrundasvidusskola@skrunda.lv
skrvsk@kuldiga.lv

 

Direktors Ainārs Zankovskis
Telefons, fakss: +371 63331286; mob. +371 26475110
E-pasts: azanko@inbox.lv

Lietvede Irita Bolsunovska
Telefons: +371 63331287; mob. +37129157119
E-pasts: iritabolsunovska@gmail.com

Direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga
E-pasts: grinbergasigne@inbox.lv

Izglītības iestādes pārvaldniece Ilze Rutka:
T.  +371 63331287;  mob. +37129157119
E-pasts: ilzesaimniece@inbox.lv

Medmāsa Brigita Miezāja:
T. +371 63331323
E-pasts: brigitamiezaja@inbox.lv

 

Skolas rekvizīti-

Skrundas vidusskola
Juridiskā adrese: Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326
Piegādes adrese: Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326
Reģ.Nr.90000015912
PVN reģ.Nr.LV90000015912

Maksātājs
Skrundas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326
Reģ.Nr.90000015912
PVN reģ.Nr.LV90000015912

Bankas nosaukums a/s SEB banka, kods UNLALV2X
Bankas konts LV02UNLA0011012130924