Kontakti

Adrese:
Liepājas iela 12, Skrunda, Kuldīgas novads, LV – 3326

Kontakti:
E-pasts:

skrundasvsk@kuldigasnovads.lv
skrvsk@kuldiga.lv

 

Direktors Ainārs Zankovskis
Telefons, fakss: +371 63331286; mob. +371 26475110
E-pasts: ainars.zankovskis@kuldigasnovads.lv

Lietvede Irita Bolsunovska
Telefons: +371 63331287; mob. +37129157119
E-pasts: irita.bolsunovska@kuldigasnovads.lv

Direktora vietniece izglītības jomā Signe Grīnberga
E-pasts: signe.grinberga@kuldigasnovads.lv

Direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā Inguna Berga
E-pasts: inguna.berga@kuldigasnovads.lv

Direktora vietnieks audzināšanas un ārpusklases darbā Aldis Zalgauckis
E-pasts: aldis.zalgauckis@kuldigasnovads.lv

Saimniecības vadītāja Ilze Rutka:
T.  +371 63331287;  mob. +37129157119
E-pasts: ilze.rutka@kuldigasnovads.lv

Medmāsa Brigita Miezāja:
T. +371 63331323
E-pasts: brigita.miezaja@kuldigasnovads.lv

 

Skolas rekvizīti-

Skrundas vidusskola
Reģ.Nr.4113901187
Piegādes adrese: Liepājas iela 12, Skrunda, Kuldīgas novads, LV 3326

Maksātājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 11, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3301
Reģ.Nr.90000035590
PVN reģ.Nr.LV90000035590

Bankas nosaukums a/s SEB banka, kods UNLALV2X
Bankas konts LV26 UNLA 0011 0011 3040 1