Konkurss “Ziemassvētki tepat aiz stūra”

Nav komentāri

Sanāksme Vācijā

Nav komentāri

No 25.-29.oktobrim skolotājas Agita Dēvica un Inese Pickaine tikās ar projekta partnervalstu skolotājiem, lai apspriestu izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildi 2021./2022.mācību gada laikā iekļaujoties projekta termiņos un ievērojot katras valsts noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19. Tika izstrādāts mobilitāšu grafiks un aktivitātes mobilitātēs, izveidots blogs projekta aktivitāšu atspoguļošanai. Izveidotas vienotas prasības par publikācijām blogā un eTwinning platformā, masu mēdijos un mājas lapās. Kā pievienotā vērtība bija kopīgi gatavotas pusdienas un šokolādes rūpnīcas Lindt apmeklējums. Tikāmies arī ar Zīgburgas mēru, kurš izrādīja patiesu gandarījumu par projekta ideju.

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine.

Projekta dalībnieki ir erudīti!

Nav komentāri

LDF sadarbībā ar uzņēmumu “Prāta Spēles” 2021.gada 20. maijā 14.00 – 15.00 tiešsaistē rīkoja erudīcijas spēli “Ko es zinu par klimatu?”( https://ldf.lv/lv/article/ldf-aicina-jauniesus-piedalities-erudicijas-spele-ko-es-zinu-par-klimatu ) jauniešiem par dabas un klimata tēmām. Spēli moderēja projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” tiešsaistes nodarbību vadītājs Rūdolfs Kivlenieks un uzņēmuma “Prāta spēles” pārstāvis Edijs Začs. Dalība pasākumā bija bez maksas, un tajā varēja piedalīties individuāli, reģistrējoties šeit: https://app.livestorm.co/prata-speles/dabas-un-klimata-skola-20052021. Pēc reģistrēšanās dalībnieks e – pastā saņēma apstiprinājumu un saiti uz spēli. Tā kā Erasmus+ projekta aktivitātes klātienē tika atceltas, tad dalība tiešsaistes konkursā dažādoja ikdienu, kā arī veiksmīgi atbilda “Schools for future-eco friendly schools”  izvirzītajiem mērķiem. Lai gan projekta dalībnieki nebija piedalījušies Dabas un klimata skolas nodarbībās, jaunieši uzrādīja labas zināšanas. Paldies skolotājām Agitai Dēvicai un Unai Ziņģei, kuras jauniešus atbalstīja konkursa laikā!

Informācija sagatavoja Inese Pickaine.

Daudz laimes, Latvija!

Nav komentāri

Sveiciens svētkos

Nav komentāri

17.novembrī plkst.9.20 Skrundas vidusskolā svinīgais pasākums par godu Latvijas proklamēšanas 103.gadadienai.

Skolēni kopā ar klašu audzinātājiem pulcējas savā klases telpā.

Pēdējā vagonā caur Cinevillu un Ceļu būves muzeju Tukumā, un Ķemeru nacionālo parku….

Nav komentāri

Bērnībā katram ir licies, ka būt aktierim ir viegli un skaisti.30. septembrī tapa skaidrs, ka tā nebūt nav. Kino pilsētiņā 8.b klases skolēniem tika pastāstīts un parādīts kā top filmas, to dekorācijas tādām filmām kā “Rīgas sargi”, “Nameja gredzens”, “Sapņu komanda”. Todien gadījāmies šausmu filmas laukuma sagatavošanā-kapsēta, vecs nam, spokaini koki….Bija iespēja iemēģināt aktiera “maizi” filmējoties mazos video rullīšos. Izskatījās, ka aktiera profesija nebūs nākotnes arods, lai gan sanāca ļoti labi pirmajai reizei. Tālāk ceļš veda uz Latvijas ceļu būves muzeju, kur bija iespēja apskatīt agrāko laiku tehniku ceļu būvdarbos, materiālus, kā arī uzzināt vēstures faktus par vietu, kur atrodas muzejs un ceļu tapšanas attīstību Latvijā.

Mācību ekskursija noslēdzās Ķemeru nacionālajā parkā, uzklausot gida-ģeogrāfa  Jāņa Zariņa stāstījumu par ierakumu veidošanas stratēģiju mežā, tos arī apskatot, un soļojot pa purva laipu, ar aplikāciju nosakot purva augus, kā arī pievēršot uzmanību purva veidošanās procesiem un bīstamībai. Tā iepazinām vēl dažas mazās un daudzveidīgās Latvijas vietas.

Informāciju sagatavoja 8.b klases audzinātāja Inese Pickaine.

Projektam savs logo

Nav komentāri

Visi projekta dalībnieki skolotājas Agitas Dēvicas vadībā izstrādāja potenciālos projekta logo variantus atbilstoši projekta mērķim un idejai. Divi darbi, kuri tika izvēlēti balsojumā skolā, piedalījās partnervalstu balsojumā par iespēju kļūt par projekta logo. Mūsu skolu pārstāvēja Gerdas Eidas un Emmas Sophie Hoeppner radītie logo.

https://forms.gle/ikBmxATeJaJSX5bB8 _visu valstu izvirzītie logo un mūsu skolas balsojums par potenciālo projekta logo.

Kopējā balsojuma rezultāti:

 

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine.

Iepazīstam Erasmus+ projekta partnerus

Nav komentāri

Skolēni, kuri pieteikušies projektam, veidoja prezentācijas par savu skolu, pilsētu un valsti. Prezentāciju veidošanai tika sadalītas grupas un skolotājs kā konsultants savai grupai. Prezentācijas tika nosūtītas partnervalstīm kā materiāls vietējām sanāksmēm, jo mobilitātes un klātienes aktivitātes tika atliktas uz laiku, kad Covid-19 ierobežojumi atļaus tikties klātienē. Tiekoties tiks demonstrēti video. Prezentācijas bija viens no projektā plānotajiem uzdevumiem. Paldies jauniešiem un skolotājiem, kuri atbalstīja.

https://docs.google.com/presentation/d/1_sJBB963bj23bnFtjfoPJF4xrPiPFaww/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1fEcGSoeWK7uhvYe3kKQDapzv1qPMp8QX/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1cDwReegOpHAUPRFezogQ_VmdgbQBj4B2/edit?usp=sharing&ouid=103441748828092290764&rtpof=true&sd=true

Informāciju sagatavoja skolotāja Inese Pickaine.

Vecāki ieraksti