“Mākonīšu” audzēkņu vecāku sapulce

Publicēts iekš Mākonīši, Pirmsskola | Komentāri ir izslēgti“Mākonīšu” audzēkņu vecāku sapulce

9.klašu izlaidums

2021./2022.m.g. Skrundas vidusskolas 9.klasi absolvēja un ieguva apliecību par vispārējo pamatizglītību 35 jaunieši. Lai izdodas īstenot visas ieceres un pietiek spēka jauniem izaicinājumiem!

Publicēts iekš Pasākumi | Komentēt

Projekts 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

2021./2022.m.g. Skrundas vidusskola darbojās projektā 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Šajā mācību gadā tika nodrošināta individualizēta pieeja skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām 1.-3.klašu grupā matemātikas, datorikas vai dabaszinību un latviešu valodas stundās. Projektā tika iesaistīti 67 Skrundas vidusskolas skolēni. Projektā kā pedagoga palīgs/otrais pedagogs strādāja 4 skolotāji. Projekta nodarbību rezultātā tika pilnveidota izglītojamo lasītprasme, rakstītprasme, pielietojot individualizētu pieeju. Uzlabojās skolēnu mācību sasniegumi.

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece Signe Grīnberga

Publicēts iekš Projekti | Komentēt

Izlaidumi

Publicēts iekš Pasākumi | Komentēt

Erasmus+ projekts “Sport in nature- health and wealth for future”

Publicēts iekš Erasmus+ KA210 | Komentēt

Erasmus+ mobilitāte Spānijā

Publicēts iekš Erasmus+ 2020.-2022. | Komentēt

2021./2022.m.g. noslēguma svinīgā līnija

Publicēts iekš Mācību darbs | Komentēt

“Mākonīšu” audzēkņu izlaidums

Publicēts iekš Mākonīši, Pirmsskola | Komentēt