Jau ceturto reizi piešķirtas “Rigvir” stipendijas vidusskolēniem

Nav komentāri

PRESES RELĪZE

21.09.2018.

Svinīgā sarīkojumā 19. septembrī Globālajā Viroterapijas vēža klīnikā (Global Virotherapy Cancer Clinic) tika pasniegtas “Rigvir” grupas stipendijas. Tās saņēma 12. klašu skolēni no visas Latvijas, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju. Sarīkojumā jaunos stipendiātus sveica “Rigvir” valdes priekšsēdētājs Jurģis Auziņš, izpilddirektore Kristīne Jučkoviča un Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda goda priekšsēdētājs Einars Repše.

2018./2019. mācību gadā “Rigvir” grupas stipendijas saņem 14 skolēni: Annija Kliemane (Skrundas vidusskola), Sabīne Vovere (Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija), Iveta Anna Munda (Rēzeknes Katoļu vidusskola), Ilze Nagle (Kārsavas vidusskola), Kristiāns Jakubovskis (Zemgales vidusskola), Dāvids Lapiņš (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija), Sandis Mauriņš (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), Klāvs Ivo Turkovs (Saulkrastu vidusskola), Liega Krasovska (Murjāņu Sporta ģimnāzija), Henrijs Augšpuls (Madlienas vidusskola), Santa Ozerska (Vārkavas vidusskola), Sīrija Lankovska (Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola), Anna Landorfa (Elejas vidusskola), Vita Servidova (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija). Visu mācību gadu katrs jaunietis saņems ikmēneša stipendiju – kopā 675 eiro. More

Lepojamies!

Nav komentāri

Džimbas skola

Nav komentāri

No 25.septembra pirmsskolas grupā “Mākonīši” bērni sāks apgūt DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMU.
Tās būs 9 nodarbības otrdienās, kuru mērķis ir izglītot bērnus un vecākus, lai mazinātu vardarbības risku.
Šo programmu īstenos īpaši sagatavota skolotāja, kas mācīs bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Tiks veicināta adekvātas pašapziņas veidošanās un pāridarījumu atklāšana. Skolotāja runās par tēmām, kuras ikdienā šķiet neērtas, tādējādi veicinot bērnu personības izaugsmi, rūpējoties par bērnu nākotni. Vecāki katru nedēļu būs informēti par programmas tēmām un saturu, ko apgūst bērni.
Rezultātā bērni spēs atpazīt bīstamas un personīgo drošību apdraudošas situācijas. Zinās, kā sevi aizstāvēt un lūgt pieaugušo palīdzību.

Informāciju sagatavoja pirmsskolas izglītības skolotāja Gunta Dreimane.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas koncerts

Nav komentāri

Skrundas novada vispārizglītojošās skolas piedalās programmā “Latvijas skolas soma”. Šī programma ir Latvijas valsts simtgades dāvana Latvijas skolēniem, kas sevī ietver bezmaksas kultūras un izglītojošu pasākumu apmeklēšanu (teātri, izstādes, koncerti, muzeji u.c.). Šā gada 6. septembrī 12 Skrundas novada skolēni (8 Skrundas vsk. skolēni) baudīja šīs programmas atklāšanas koncertu arēnā Rīga, kurā piedalījās Latvijā populāri skatuves mākslinieki. Koncerts bija piesātināts un interesants, skolēniem patika. Pirms koncerta skolēniem bija iespēja redzēt multimediju izstādi un piedalīties aktivitātēs (ilūziju foto, ilūziju “burvju” mākslinieks, dzīvā studija u.c.). Pasākumu atklāja ministru prezidents Māris Kučinskis, Kultūras ministre Inga Melbārde un izglītības ministrs Kārlis Šadurskis. Viņi novēlēj skolēniem būt zinātkāriem, drosmīgiem, radošiem un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem, kā arī aicināja “ pielocīt Latvijas skolas somu ar savām zināšanām”.

Skrundas vidusskolas skolotāja Una Blūma.

Skat. https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/projekti/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem

Veiksmīgu Jauno mācību gadu!

Nav komentāri

2018./2019.m.g. Skrundas vidusskolā mācās 326 skolēni, 22 pirmsskolas izglītības audzēkņi, strādā 44 pedagogi un 23 tehniskie darbinieki.

Foto: Aivita Staņeviča

Lepojamies!

Nav komentāri

Zinību diena

Nav komentāri

,,Rudā Pūce” un ,,Skrundas Ziķeris” Skrundas novadā

Nav komentāri

Šajā vasarā biedrība ,,Soma”, pateicoties Skrundas novada pašvaldības atbalstam, organizēja radošās darbnīcas ,,Rudās Pūces vasaras skola 4” Rudbāržos un ,,Skrundas Ziķeri” Skrundas vidusskolas bērniem.

Jūlijā satikās 20 bērni, vecumā no 7– 11 gadiem, Rudbāržos, lai jau 4 gadu piedalītos ,,Rudās Pūces vasaras skolā”. Bērniem piedāvājām dienā 3 nodarbības, kurās varēja gan gatavot, gan veidot, gan zīmēt, gan eksperimentēt. Katrs rīts iesākās un katra pēcpusdiena noslēdzās ar dienas apli, kuros veidojām foto mirkļus un stāstījām par savām izjūtām, piedzīvoto, kā arī vasaras sapņiem. Radošo darbnīcu nodarbības 5 dienu garumā bija vairāk saistītas ar dabas tēmām. Pirmdienā– vasaras skolas logo (gan pūces zīmējums, gan pūcīte no koka ripas) un erudīcijas konkurss par Latviju. Otrdienā mācījāmies atpazīt un iegaumēt ārstniecības augus, kā arī sniegt pirmo palīdzību. Trešdienā– gājām pārgājienā, jo dienas tēma bija Ūdens. Ceturtdienā- āra nodarbības mežā. Noslēguma dienā aktīvi sportojām sporta zālē, jo lietus mums iztraucēja doties ciemos uz ,,Kamenēm”.

Augusta sākumā Skrundas vidusskolas telpās pulcējās 26 Skrundas vidusskolas bērni, vecumā no 10– 12 gadiem. Skrundas vidusskolas skolotāji bija sagatavojuši interesantas un aktīvas nodarbības bērniem vasaras brīvlaikā. Bērni gan veidoja Ziķeri, gan domāja, kāds varētu būt ziķeris, gan aktīvi spēlējās ar baloniem kā ziķeris. Pildīja dažādus interesantus orientēšanās uzdevumus pa Skrundas pilsētu. Viesojās Oskara Kalpaka muzejā Airītēs, kur skolotāju Roberta un Alda pavadībā uzzināja par muzeja senlietām un naudas monētām. Pēdējā dienā aizbraucām uz ,,Kamenēm”, kur varējām pasportot, aktīvi padarboties un, protams, noslēgumā ūdens pelde un uz uguns ceptās desiņas.

Mums, skolotājiem, bija ļoti liels prieks darboties ar bērniem, kuri priecājās, aktīvi darbojās un bija kopā ar mums šajās divās nedēļās.

Biedrības ,,Soma” valdes locekle un radošo darbnīcu vadītāja Iveta Labunska.

Vecāki ieraksti