Maksis un Morics

Nav komentāri

27.martā skolā viesojās Liepājas leļļu teātris ar izrādi “Makss un Morics”

More

Skolas vadība sveic

Nav komentāri

26.martā aktu zālē skolas direktors Ainārs Zankvskis un ditektora vietniece mācību darbā Daina Ļaudaka sveica visus skolēnus, kas aizstāvējuši skolas godu dažādās mācību olimpiādēs,  konkursos, sacensībās II mācību semestra pirmajā pusē.

More

Lāses kauss

Nav komentāri

Pagājušās nedēļas nogalē Rīgā notika Lāses kausa izvīņa volejbolā. Mūsu meitenes ieguva 6.vietu

More

Frankafoniju svētki Liepājā

Nav komentāri

kā jau katru gadu, arī šogad skrundenieki piedalījās Frankofoniju svētkos, kuri notika 23. martā plkst.16.00 Liepājas Universitātes aktu zālē. Šī gada tēma bija reģioni Francijā un tās aizjūras zemes.

More

Žetonu vakars

Nav komentāri

Domrakstu konkurss “VENTAS VALODA”

Nav komentāri

Skrundas novada informātikas olimpiāde

Nav komentāri

Tikšanās ar Andu Manfeldi

Nav komentāri

26.martā Skrundas Bērnu bibliotēkā 9.kl.skolēni varēja tikties ar rakstnieci Andu Manfeldi.

More

Vecāki ieraksti