Franču valodas 43.olimpiāde

Nav komentāri

Matemātikas 63.valsts olimpiāde

Nav komentāri

Atklātā olimpiāde “Mazais prātnieks”

Nav komentāri

Starpnovadu dabaszinību olimpiāde

Nav komentāri

Sapņu komanda 1935

Nav komentāri

Skrundas vidusskolā  pēdējā mācību diena pirms pavasara brīvdienām noslēdzās ar  video filmas “Sapņu komanda 1935” noskatīšanos.

Karjeras izglītības dienas pasākums

Nav komentāri

Š.g. 20.martā Skrundas vidusskolas 8.-9.klases skolēni piedalījās karjeras izglītības dienu pasākumā Skrundas Profesionālā vidusskolā.

More

Mācību stundu izmaiņas

Nav komentāri

21.martā Stundu_izmainas.pdf

20.martā Stundu_izmainas.pdf

19.martā  Stundu_izmainas.pdf

Skrundas novada informātikas olimpiāde

Nav komentāri

Skat. 5.kl. skolēnu olimpiādes darbus More

Vecāki ieraksti