1. septembris– Zinību diena Skrundas vidusskolā

Komentāri ir izslēgti1. septembris– Zinību diena Skrundas vidusskolā

kolokol

Iesēj labestību dārzā,
Lai tā vairojas un aug.
Silta tā kā saules diena
Apmīļota neaizaug.

Izcep mīlestību maizē,
Ēdot labestība augs.
Dāsni dalot maizes klaipu,
Viņa vairosies kā raugs.

Iedod labestību bērnam līdzi,
Kad uz skolu iet,
Lai caur viņa mīlestību
Labestība tālāk iet.

Gan caur sēto, gan caur cepto
Labestība augot briest.
Tas, ko bērnam līdzi dosi,
Vairojoties ļaudīs ies.

(Inta Vīksniņa – Driķe)

Nemanot atkal ir pienācis jaunais mācību gads ar jaunām cerībām, jauniem mērķiem, jauniem uzdevumiem un jauniem sapņiem. Un katru jaunu darba cēlienu mēs sākam ar solījumiem sev un citiem. Lai mums visiem pietiek spēka un izturības, veiksmes un pacietības šos solījumus izpildīt.

8.30 Tikšanās ar klašu audzinātājiem un klasesbiedriem klasēs.
9.00 Svinīgā līnija – pirmklasnieku uzņemšana skolas kolektīvā.
10.00 Fotografēšanās.
11.00 Skolotāju fotografēšanās.
12.00 Skolēnu autobusi.