Lepojamies

Nav komentāri

PATEICĪBA

Nav komentāri

Radošā NEdarbnīca “Es būšu darba tirgū”

Nav komentāri

Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības” ietvaros 24.janvārī Skrundas vidusskolā notika Radošā NEdarbnīca “Es būšu darba tirgū”, ko vadīja Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS). Uz šo nodarbību ieradās 9.klases skolēni no Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas. Nodarbības ilgums 2×40 minūtes.

Radošās NEdarbnīcas mērķis bija, izmantojot radošās domāšanas metodi un piemērus, motivēt skolēnus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus savas potenciālās nodarbošanās definēšanai, lai stiprinātu savu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

Skat. ZINIS izdales materiāls

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.582071985458847.1073741947.354337224898992&type=1&l=78a2ddc77c

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas bibliotekāre Baiba Eversa.

Barikāžu atceres ugunskurs

Nav komentāri

19.janvārī pie Skrundas vidusskolas tika aizdegts piemiņas ugunskurs, atceroties 1991.gada barikādes. Ap to pulcējas skolēni, lai uzklausītu barikāžu dalībnieku, skolotāju Alda Zalgaucka un Jura Levica stāstīto.

Pasākumā piedalījās arī Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, kas toreiz uz Rīgu neaizbrauca, jo audzināja mazu bērnu, bet domās bija ar visiem. Viņa dalījās ar klātesošajiem savās tā laika izjūtās. Skolēniem rādīja tā laika radioaparātus, apģērbu, ko valkājuši barikāžu dalībnieki.

Klases ar ugunskura dūmiem debesīs nosūtīja vēlējumus Latvijai, kurus iepriekš bija uzrakstījušas uz malkas pagales.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre Baiba Eversa.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.579600315706014.1073741946.354337224898992&type=1&l=742e6c0454

Atmiņu ugunskurs

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

http://www.gribubutmobils.lv/rezultati/pusfinals/

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Vecāki ieraksti