Metodiskās komisijas

2016./2017.m.g.

Valodu
Latviešu valodas, literatūras un vēstures
Jana Kozjura-vadītāja,
Inese Bartuševica,
Maija Muižarāja,
Silva Pētersone,
Andris Liukišs.

Svešvalodu
img_1697
Inese Dabiņa- vadītāja
Una Blūma,
Vija Zusmane,
Tatjana Behmane-Bergmane,
Estere Gorsvāne,
Irina Fiļipova.

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātikas, informātikas
img_1705
Una Ziņģe – vadītāja,
Inguna Bloka,
Signe Grīnberga,
Inguna Berga,
Kristīne Hartmane.

Dabaszinību
Kristīne Hartmane – vadītājs,

Juris Levics,
Agris Druvaskalns,
Inese Pickaine,
Aiva Čehoviča,
Vineta Hildebrante,
Kaspars Rudītis.

 

Mākslas
img_1709
Ligita Kučka- vadītāja,
Ligita Meždreija,
Agita Dēvica,
Agris Druvaskalns,
Aiva Čehoviča,
Ilze Prūse,
Aldis Zalgauckis,
Dace Ganiņa.

 

Sākumskolas
img_1712
Inguna Muceniece- vadītāja,

Sarmīte Veita,
Dace Trukšāne,
Sigita Grundberga,
Gunta Brūvere,
Gita Rēdere,
Inga Vingre,
Irēna Aļeksejeva,
Agita Dēvica,
Egita Kurme,
Vineta Cāzere.

 

1.-12.klašu audzinātāju
Aldis Zalgauckis – vadītājs.

 

 

 

2015./2016.m.g.

Sākumskolas
Sigita Grundberga- vadītāja,

Sarmīte Veita,
Inguna Muceniece,
Gunta Brūvere,
Gita Rēdere,
Inga Vingre,
Irēna Aļeksejeva,
Inta Ņuņēvica,
Agita Dēvica,
Egita Kurme,
Vineta Cāzere.

1.-12.kl.audzinātāju
Aldis Zalgauckis – vadītājs.

Mākslas

Makslas_MA
Ligita Meždreija- vadītāja,
Ligita Kučka,
Agita Dēvica,
Agris Druvaskalns,
Aiva Čehoviča,
Ilze Prūse,
Aldis Zalgauckis,
Dace Ganiņa.

Valodu
Latviešu valodas, literatūras un vēstures
Jana Kozjura – vadītāja,
Inese Bartuševica,
Maija Muižarāja,
Silva Pētersone,
Andris Liukišs.

Svešvalodu

sves_MK
Irina Fiļipova – vadītāja,

Gunta Folkmane,

Inese Dabiņa,
Una Blūma,
Elīna Putra.

Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātikas, informātikas
Una Ziņģe – vadītāja,
Inguna Bloka,
Signe Grīnberga,
Inguna Berga,
Kristīne Hartmane.

Dabaszinību
Kristīne Hartmane – vadītāja,

Juris Levics,

Agris Druvaskalns,

Inese Pickaine,
Aiva Čehoviča,
Vineta Hildebrante.

																	

Atbildēt