1.septembris – Zinību diena

Ak, rudeni, rudeni, nesteidzies vēl!
Vēl dāliju liesmas caur miglājiem kvēl.
Asteru kurvīšos kamenes lien,
Un lietusvīrs gliemezim antenas slien.
Ak rudeni, rudeni, pasmaidi vēl!
Mums tomēr vasaras saulstaru žēl.
Rau, lapas griež valsi bez mūzikas
Un ezis uz adatām ābolus nes.
Ak rudeni, rudeni, ieklausies gan,-
Skumja atbalss man dvēselē skan…
Ceļmalas ozolam zīles jau krīt,
Vasara projām ar dzērvēm slīd.
                                        /I.Vīksniņa-Driķe/

Skrundas vidusskolā 2022./2023.m.g. mācības uzsāka 361 vispārējās izglītības skolēns un 40 pirmsskolas audzēkņi. Skolā strādā 43 pedagogi un 24 tehniskie darbinieki. Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!

Publicēts iekš Ārpusklases un audzināšanas darbs | Komentāri ir izslēgti1.septembris – Zinību diena

Zinību diena

Publicēts iekš Pasākumi | Komentāri ir izslēgtiZinību diena

Erasmus+ projekta ‘’Sport in nature – health and wealth for future” mobilitātes sanāksme Grieķijā

Šajā vasarā esam projektā aktīvi strādājuši un iepazinuši, kā citās valstīs sporto un rūpējas par savu veselību. No 15. līdz 22.jūnijam Erasmus+ projekta otrās mobilitātes braucienā uz Grieķiju, Krētas pilsētu Heraklionu devās sešas Skrundas vidusskolas skolnieces– Rebeka Bāra, Alise Anna Rožkalne, Keita Āboliņa, Evita Bāriņa, Sabīne Farnaste, Līga Miksone un divas skolotājas– Inese Pickaine un Una Ziņģe.

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus tradicionālos un netradicionālos sporta veidos, kurus iespējams organizēt dabā un arī iekštelpās, lai veicinātu jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes pēc Covid-19 ierobežojumiem, kā arī iesaistīt aktivitātēs dažādas sabiedriskās organizācijas, aktīvistus, speciālistus, kuri palīdzētu intravertiem jauniešiem iesaistīties sabiedrībā, demonstrējot, ka ir dažādi sporta veidi un katrs var atrast sev piemērotāko.

Mobilitātes sākumā skolēniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Heraklionas ievērojamākajām vietām, kur bija sagatavotas iepazīšanās spēles. Evita Bāriņa dalās ar iespaidiem: ”Mans ceļojums uz Grieķiju bija īpašs, jo es nekad neesmu bijusi tik tālu prom no mājām. Man patika karatē, ēst vietējo ēdienu un redzēt Heraklionas arhitektūru, un uzzināt vairāk par tās kultūru un vēsturi. Es ieguvu daudz draugu.” Šajā mobilitātes laikā skolēniem un skolotājiem bija iespēja skatīties Pasaules čempionātu pludmales rokas bumbā junioriem. Līga Miksone stāsta: ”Divas reizes mēs bijām aizbraukuši skatīties rokasbumbas spēli, sākumā es neko no rokasbumbas nesapratu, tagad jau man ir neliels priekštats par to.” Tāpat skolēni un skolotāji piedalījās dažādās sporta spēlēs pludmalē. Rebeka: ”Skaista valsts, draudzīgi, sportiski cilvēki. Palikām skaistā vietā, kurā varējām nodarboties ar dažādām aktivitātēm. Sportojot ne tikai pavadījām laiku ar jauniešiem, bet arī to darījām dabā ar skaistiem skatiem.” Skolēni piedalījās karatē nodarbībā, apguva grieķu tradicionālās dejas, varēja vērot grieķu skolēnu nodarbību skolā un iegūt jaunus draugus.

Kopumā projekts sniedzis vērtīgas zināšanas un jaunu pieredzi visiem projekta dalībniekiem. Sabīnes secinājumi par mobilitāti: ”Piedaloties projektā, es uzzināju daudz ko jaunu par iepriekš nezināmiem sporta veidiem, Krētas salas vēsturi, kā arī piedalījos dažādās sporta aktivitātēs. Protams, arī ieguvu priekšstatu par dabu un cilvēku dzīvesveidiem Grieķijā.” Anna Alise piekrīt, sakot, ka: ”Projekta laikā tika daudz iegūts. Gan draugi, gan atmiņas, arī pieredze. Vairāk iepazinu dažādus sporta veidus, taču ar tādu sporta veidu kā rokasbumba saskāros pirmo reizi, kas arī paplašināja zināšanas sporta veidos.”

Informāciju sagatavoja skolotāja Una Ziņģe.

 

Publicēts iekš Erasmus+ KA210 | Komentāri ir izslēgtiErasmus+ projekta ‘’Sport in nature – health and wealth for future” mobilitātes sanāksme Grieķijā

“Mākonīšu” audzēkņu vecāku sapulce

Publicēts iekš Mākonīši, Pirmsskola | Komentāri ir izslēgti“Mākonīšu” audzēkņu vecāku sapulce

9.klašu izlaidums

2021./2022.m.g. Skrundas vidusskolas 9.klasi absolvēja un ieguva apliecību par vispārējo pamatizglītību 35 jaunieši. Lai izdodas īstenot visas ieceres un pietiek spēka jauniem izaicinājumiem!

Publicēts iekš Pasākumi | Komentēt

Projekts 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

2021./2022.m.g. Skrundas vidusskola darbojās projektā 8.3.2.2/16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Šajā mācību gadā tika nodrošināta individualizēta pieeja skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām 1.-3.klašu grupā matemātikas, datorikas vai dabaszinību un latviešu valodas stundās. Projektā tika iesaistīti 67 Skrundas vidusskolas skolēni. Projektā kā pedagoga palīgs/otrais pedagogs strādāja 4 skolotāji. Projekta nodarbību rezultātā tika pilnveidota izglītojamo lasītprasme, rakstītprasme, pielietojot individualizētu pieeju. Uzlabojās skolēnu mācību sasniegumi.

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece Signe Grīnberga

Publicēts iekš Projekti | Komentēt

Izlaidumi

Publicēts iekš Pasākumi | Komentēt

Erasmus+ projekts “Sport in nature- health and wealth for future”

Publicēts iekš Erasmus+ KA210 | Komentēt