Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam skolotāju Inesi Pickaini un un Skrundas vidusskolas skolēnus ar eTwining Kvalitātes sertifikāta iegūšanu projektā "W.A.T.E.R."

Posted by Skrundas vidusskola on Trešdiena, 2020. gada 9. septembris

Apsveicam

Nav komentāri

Akcija “Štepseles ceļojums 2020”

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas noteikumi COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Nav komentāri

Kārtība par mācību procesa organizēšanu epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas epidemioloģisko ierobežojumu laikā

Kārtība, kādā tiek īstenoti Epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības COVID19 infekcijas ierobežojumu laikā

Zinību diena Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Nepieciešamie mācību līdzekļi 2020./2021.m.g.

Nav komentāri

1.klasei

2.klasei

3.klasei

4.klasei

5.klasei

6.klasei

7.klasei

8.klasei

9.klasei

10.klasei

11.klasei

12.klasei

IP_21015811

Mācību literatūras saraksts

Vecāki ieraksti Jaunāki ieraksti