8.b adaptējas Carnikavā

Nav komentāri

2.septembrī saules staru pavadīti devāmies uz Carnikavu uzzināt kas ir nēģis, kā to ķer, kāda tam saistība ar šo vietu. Pēc zvejnieku mājas- muzeja apmeklējuma un muzeja vadītājas Olgas stāstījuma, praktiskajām nodarbēm un aktivitātēm bija skaidrs, ka nēģu ķeršana te ir vēsturiski sens rūpals. Šim dzīvniekam bijusi svarīga loma Eiropas mēroga ekonomikā. Savukārt pati Carnikava agrāk bijusi sala un Gauja tecējusi citu ceļu. Bija iespēja apskatīt arī nēģu tačus, laivas un Jūras foto izstādes Eiropas mēroga finālistus. Pēc tam pārgājienā gar Gaujas krastu apguvām gudrības par hidroloģiskajiem urbumiem, ledus spridzināšanu(paldies Jānim Zariņam par video), upju īpatnībām un kāpu veidiem. Aplūkoti tika visi trīs saglabājušiem militārie bunkuri  parkā, Gaujas ieteka un iemēģināts vienīgais  saules paneļu segtais atpūtas sols jūras krastā ar iespēju uzlādēt telefonus. Telefonu baterijas tiešām bija tuvu enerģijas izsīkumam, jo pa vidu visam skolēni piedalījās skolu programmas “Dzīvei gatavs” interaktīvā spēlē mobilajās ierīcēs “Beelievers Cilpo” par dažādiem ilgtspējas aspektiem ar staigāšanas un atjautības elementiem. Tā ir radīta ilgtspējas tēmu izzināšanai jauniešiem no 7. līdz 12.klasei https://labsoflatvia.com/aktuali/spele-beelievers-cilpo , un tiešām saliedē, vieno, atraisa un izglīto.

Informāciju sagatavoja 8.b klases audzinātāja Inese Pickaine.

Kārtība izglītības procesa organizācijai un EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Nav komentāri

Skat.

Kārtība COVID-19 infekcijas ierobežojumu laikā

Zinību diena

Nav komentāri

Informācija par E.Gulbja laboratorijas testēšanu skolā skat.
https://www.egl.lv/izglitibas-iestadem/

Transports_Skrundas_vsk
Braukšnas grafiks šoferim _Eglītis
Braukšanas grafiks šoferim_Matutim
Autobusa maršruts Rudbāržu pagastā-3

http://lvportals.lv/skaidrojumi/331782-epidemiologiskas-drosibas-prasibas-izglitibas-iestades-darbam-klatiene-2021

Mācības klātienē

Nav komentāri

Testēšana atļauja: testēšanas atļauja

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

More

Dienas nometne

Nav komentāri

Esam priecīgi paziņot, ka Kuldīgas novada pašvaldība atbalsta sekojošās Biedrības SPORTIVE nometnes, vecuma grupai no 7 līdz 18 gadiem:
19.-23.jūlijs, Skrundas vidusskola (PIETEIKŠANĀS BEIGUSIES)
26.-30.jūlijs, DZELDA, Nīkrāces Pamatskola
9.-13.augusts, Vārmes pamatskola / Varme primary school
Pieteikšanās ir obligāta!

Dienas nometne Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas izglītojamo individuālie mācību piederumi

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas izglītojamo individuālie mācību piederumi, kuri iespēju robežās jānodrošina vecākiem

Skat. Skrundas vidusskolas izglītojamo individuālie mācību piederumi

Vecāki ieraksti Jaunāki ieraksti