Bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posms

Nav komentāri

Š.g. 26.novembrī notika bioloģijas valsts 43.olimpiādes 2.posms tiešsaistē. Olimpiādē piedalījās Gerda Eida (9.a), Laura Kātiņa (9.b), Aivita Nauzere (9.b), Kristers Krists Rudzroga (9.b), Elīza Beāte Bolsunovska (9.a), Alise Anna Rožkalne (10.kl.), Linda Lācīte (11.kl.), Alekss Miksons (11.kl.).

Anete Bumbiere (11.kl.) ieguva atzinību un Ērika Uļjanova (12.kl.) – atzinībuSkolotāja Inese Pickaine. Apsveicam!

Paldies!

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas kolektīvs izsaka pateicību

Eduarda un Mariusa Gidi vecākiem

par skolai dāvāto Ziemassvētku eglīti.

Sveiciens!

Nav komentāri

Sveiciens 6.b klases komandai, kuri piedalījās STEM CODE projektu konkursā. Skolēnu komandā: Karlīna Druvaskalna, Evelīna Kļava un  Regnārs Gierkens. Paldies skolotājiem, kas sagatavoja un atbalstīja skolēnus.

Vairāk: www.science-on-stage.eu

www.facebook.com/scienceonstageeurope

Konkurss 5.–6. klašu skolēniem „Cielavas gudrības”

Nav komentāri

„Cielavas gudrības” ir konkurss 5.–6. klašu skolēniem par dažādām dabas tēmām. Šo konkursu muzeja darbinieki organizē kopš 2007.gada.

Konkursā piedalās komandas trīs dalībnieku sastāvā, kas sagatavo atbildes uz atlases anketām un tiekas finālspēlēs.

Priecājamies par Skrundas vidusskolas komandām, kas veiksmīgi  startējušas šīs sezonas 1.kartā  „Zemes dzīles”.

Komanda “Ahāts” 6.a klase (Sabīne Farnaste, Agita Pupure, Līga Miksone);

Komanda “Pipargurķīši” 7.b klase (Amanda Štamere, Enija Kate Balcere, Ance Sļesarenko”;

Komanda “Pelmeņi” 5.a klase (Emilia Behmane, Daniela Ekšteine, Rafaels Sikuriņecs);

Komanda “”Dabiņi” 5.b klase (Dzintars Julians Šperlings, Alise Zīrupa, Luīze Terēze Lejava).

Skolotājas Inese Pickaine un Inga Vingre.

https://www.dabasmuzejs.gov.lv/index.php/lv/pasakumi/konkurss-5-6-klasu-skoleniem-cielavas-gudribas

Bebr[a]s’20

Nav komentāri

Skrundas vidusskolas skolēni no 9. līdz 20.novembrim tiešsaistē piedalījās pasaulē lielākajā informātikas un loģiskās domāšanas konkursā 5.-12.klasei Bebr[a]s.

Atzinības rakstus ieguva Sabīne Farnaste (6.a), Sabīne Kadakovska (7.b), Ralfs Ķēniņš (7.b), Amanda Štamere (7.b), Zane Freimane (7.b), Ance Sļesarenko (7.b), Enija Kate Balcere (7.b), Edgars Ābele (7.b), Ilze Astiča (7.b), Tīna Jensena (7.b) Daniels Toms Zīders (7.b), Dana Zēģelniece (8.a), Kristers Krists Rudzroga (9.b). Skolotājas Inese Pickaine un Una Ziņģe.

Atzinibas.pdf

Sasniegumi angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posmā

Nav komentāri

Š.g. 4.novembrī norisinājās angļu valodas valsts 50.olimpiādes 2.posms tiešsaistē no mājām.

Piedalījās Margarita Lauma Lasmane (10.kl.), Anete Bumbiere (11.kl.), Ērika Uļjanova (12.kl.). 1.vietu ieguva Natālija Dolgova (11.kl.). Skolotāja Una Blūma.

Apsveicam!

Apsveicam

Nav komentāri

Šogad Skrundas novada pašvaldība organizēja bērnu zīmējumu konkursu, kurā piedalījās skolēni gan no Nīkrāces pamatskolas, gan Skrundas vidusskolas. Kopumā tika saņemti 170 darbi, no kuriem 13 rotās Skrundas novada 2021. gada kalendāru.

 • Vāks – Ķēniņkrēsls. Agnija Cērmane, Skrundas vidusskolas 8.b klase
 • JANVĀRIS – Pastaigu taka. Adrians Kubiškins Skrundas vidusskolas 9.b klase
 • FEBRUĀRIS – “Liepziediņš”. Veronika Milova, Skrundas vidusskolas 8.b klase
 • MARTS – O.Kalpaka siena, Vineta Rjabčikova, Nīkrāces pamatskolas 9.klase
 • APRĪLIS – Rudbāržu muiža, Anna Marija Lieljukse, Nīkrāces pamatskolas 6.klase
 • MAIJS – Ātrās klintis, Kellija Liepa, Nīkrāces pamatskolas 6.klase
 • JŪNIJS – Skrundas estrāde, Katrīna Paula Pupura, Skrundas vidusskolas 9.a klase
 • JŪLIJS – Pirts, Anete Bumbiere, Skrundas vidusskolas 11.klase
 • AUGUSTS – Skrundas muiža, Kate Varanauska, Skrundas vidusskolas 5.b klase
 • SEPTEMBRIS – Parks pie estrādes, Gerda Eida, Skrundas vidusskolas 9.a klase
 • OKTOBRIS – Piena muiža Berghof, Karlīna Druvaskalna, Skrundas vidusskolas 6.b klase
 • NOVEMBRIS – Skrundas baznīca, Beatrise Landa Eiduka, Skrundas vidusskolas 6.b klase
 • DECEMBRIS – Skrundas pulkstenis, Līva Birzniece, Skrundas vidusskolas 8.a klase

Paldies visiem Skrundas vidusskolas skolēniem, kuri piedalījās konkursā un skolotājai Agitai Dēvicai!

Mācību semestra noslēgums skolā

Nav komentāri

 • 1.semestra vērtējumi tiks izlikti  līdz š.g. 16.decembrim (ieskaitot);
 • pedagoģiskās padomes sēde notiks š.g. 17.decembrī plkst. 13.00 gan klātienē aktu zālē, gan attālināti ZOOM tiešsaistē;
 • 1.-4.klašu skolēniem liecības tiks izdotas 18.decembrī no plkst.8.30 līdz 11.45 (jēgpilni pavadīts laiks ar klašu audzinātājiem);
 • 17., 18.decembrī skolēnu autobusi – plkst. 12.00 no skolas;
 • 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.klašu skolēniem liecības būs kā sekmju izraksti elektroniski e-klasē.

Skolas vadība

Vecāki ieraksti Jaunāki ieraksti