Tradīcijas

 • 1.septembris – Zinību diena;

slaids12

 • 10.klašu iesvētības – fukši;

slaids15

 • Skolotāju diena;

slaids14

 • Lāčplēša diena un konkurss 1.-4.kl.zēniem „Esi kā Lāčplēsis”;

slaids16

 • Mārtiņi;

slaids27

 • 18.novembris;

slaids17

slaids18

 • Advente;
 • Ziemassvētku svētbrīdis;

slaids20

 • Ziemassvētki;

slaids21

 • Ziemassvētku labdarības koncerts skrundeniekiem;

slaids23

 • Barikāžu upuru piemiņas diena;

slaids25

 • Karoga diena (Skrundas pilsētā);
 • Valentīna diena;
 • Žetonu (gredzenu) vakars;

slaids24

 • Lieldienas;
 • Domrakstu konkurss;

slaids32

 • Mātes dienas koncerts;

slaids33

 • Skrundas pilsētas svētki (kopā ar pilsētniekiem)
 • Pēdējais zvans;
 • Izlaidumi;
 • Salidojumi un skolas jubilejas.

slaids13

 

 

 

 

Atbildēt