Telpu sadalījums

Nav komentāri

Telpu sadalījums 2012./2013.m.g.

Uzmanību!

Nav komentāri

Skrundas vidusskola

2012./2013.m.g. uzsāks

3.septembrī plkst.8.30

 

Skolas administrācija

Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Nav komentāri

Ministru kabineta noteikumi Nr.259
Rīgā 2012.gada 10.aprīlī (prot. Nr.19 33.§)
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 16.punktu
1. Noteikumi nosaka 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
2. Mācību gads sākas 2012.gada 3.septembrī.
3. 1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2013.gada 31.maijā.
4. 9.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads beidzas 2013.gada 14.jūnijā.
5. 12.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2013.gada 17.maijā, bet mācību gads beidzas 2013.gada 21.jūnijā. More