Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Dokumentu pieņemšana

Katru darba dienu no plkst.9.00-13.00

kā arī interesentiem citā pieņemamā laikā.

Uzņemšanas komisija 14.jūnijā, 22.augustā, 30.augustā plkst.12.00

 

Papildus mācību pasākumi

Nav komentāri

Mācību stundu laiki papildus mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu laikā

4.-15.jūnijam un 20.-24.augustam.

1. 8.30-9.10

2. 9.20-10.00

3. 10.10-10.50

4. 11.00-11.40

5.11.50-12.30

Izlasāmā literatūra skolēniem

Nav komentāri

 

Maksas pakalpojumi Skrundas vidusskolā

Nav komentāri