Uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Skrundas vidusskola aicina ar 2013.gada 1.septembri pievienoties skolas skolēnu saimei un aktīvi darboties mācību procesā un ārpusklases pasākumos.

2013./2014.m.g. skola piedāvā:

  • Pamatizglītības programmu (21011111), Skat. Pamatizglitibas_programma.pdf
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (21011811),
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) vakara (maiņu) izglītības programmu (23011112), Skat. Pamatizglitibas_otra_posma_programma.pdf
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011), Skat. Visparizglītojosa_virziena_programma.pdf
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (31012011), Skat. Humanitara_programma.pdf
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (31013011), Skat. Matematikas_dabaszinibu_programma.pdf
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (vakara vidusskolas) izglītības programmu (31011012), Skat.Vakara_vidusskolas_programma.pdf
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911).

Vidusskolā piedāvā Junior Achievement- Young Enterprise Latvija praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmas. More