2. septembris Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Vai jūs zināt, kādas puķes

Rudenī visskaistākās?

Ja jūs zināt, ļoti lūdzu,

Vārdā nosauciet man tās! 

Bet es zinu! Tētis teica:

Skaistākās tās puķes šķiet,

Kuras pirmā skolas dienā

Skolas bērniem rokās zied!

8.30. Ierašanās skolā.

9.00  Svinīgais pasākums veltīts Zinību dienai, ziedi draugiem un skolotājiem.

Klases stunda, tikšanās ar audzinātāju un klasesbiedriem.