Apsveicam

Nav komentāri

Slaids1Slaids1 Slaids2 Slaids2Slaids3c2eb5a2a-cb5c-4a1f-87a8-df571238290391fc86a7-67d5-45f9-8b76-33999f83c779

SkolotājasDace Ganiņa, Ligita Meždreija, Antra Zuntnere

Dzimtās valodas diena

Nav komentāri

Dzimtas_valodas_diena Slaids3

Dzimtās valodas dienai veltītais erudīcijas konkurss “Valoda vienmēr ir ceļā”.

2016.gada 23.februārī Skrundas vidusskolā jau trešo reizi norisinājās novada 5.-6. un 7.-8. klašu komandu konkurss. No Nīkrāces pamatskolas piedalījās “Lāčplēši” un “Latvieši”, no Rudbāržu O.Kalpaka pamatskolas “RKL” un “KLM”, no Skrundas vidusskolas “Panteras”, “Kokletes”, “Zvaigznes” un “Latvju dzintariņi”. Uzdevumus bija sagatavojušas Skrundas vidusskolas skolotājas. Skolēni pētīja latvju rakstus cimdos, lasīja tekstu vecajā drukā, atšifrēja zīmējumā paslēpto vēstuli, tautas dziesmas un frazeoloģismus, no teksta- anekdotes. 1.vieta “Latvju dzintariņiem” un “Kokletēm”, 2.vieta “Panterām” un “Zvaigznēm”, 3.vieta “RKL”,”KLM” un “Latviešiem”, atzinība “Lāčplēšiem”. Noslēgumā mielojās ar klinģeri un sulu.

More

Apsveicam

Nav komentāri

Es_varu_but_zals

http://www.retv.lv/aktualitates.html

Apsveicam

Nav komentāri

Latv_Starpnovads

Apsveicam

Nav komentāri

Kimijas_olimp

Apsveicam

Nav komentāri

Volejbols_16febr

Apsveicam

Nav komentāri

Teikvando

Eiropas “Skolas augļa” programma

Nav komentāri

Slaids3

More

Vecāki ieraksti