Apsveicam

Nav komentāri

http://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/valkas-jana-cimzes-gimnazijas-komanda-uzvar-rtu-zinatniskas-petniecibas-darbu-konkursa-finala

RTU_ZPD_finals_2017-770

Cien. 6.-8.klašu vecāki/aizbildņi un izglītojamie!

Nav komentāri

Skolas administrācija aicina Jūs š.g. 4.aprīlī plkst. 16.30  ierasties uz kopsapulci.

Darba kārtībā
1. Par profesionālās pamatizglītības programmas valsts aizsardzības mācībā (VAM), licencēšanu 7. – 9.klasēm.
2. Tikšanās ar Valsts Jaunsardzes centra vadītāju, mūsu skolas absolventu Aivi Mirbahu.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

VAM priekšmeta īss apraksts.

Skrundas vidusskola plāno ar 2017./2018.m.g. ieviest Jaunsardzes attīstības profesionāli orientētu pamatizglītības programmu 7.-9.klašu izglītojamajiem.

Apmācības programmā tiks iekļautas šādas tēmas:

Patriotisms – piedalīšanās pasākumos:

  • Jaunie Skrundas sargi;
  • Barikāžu dienas Rīgā;
  • parāde 18.novembrī (Kuldīga, Rīga);
  • Kalpaka piemiņas pasākumi 3.martā Lēnās, 6.martā – Airītēs;
  • ekskursijas jaunsargiem.

More

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

http://skolas.lu.lv/course/view.php?id=1266

Tikšanās ar psiholoģi Ivetu Aunīti

Nav komentāri

Š.g. 28.martā Skrundas vidusskolā viesojās psiholoģe Iveta Aunīte. Viņai bija tikšanās ar 8.-12.klašu skolēniem, skolotājiem, kā arī pārrunu lekcija ar vecākiem.

More

Projekta “Garšīgie Likumi” noslēgums Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Posted by Skrundas vidusskola on otrdiena, 2017. gada 28. marts

Apsveicam

Nav komentāri

Apsveicam

Nav komentāri

More

Vecāki ieraksti