Lielā talka

Nav komentāri

Posted by Skrundas vidusskola on ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis

2017. gada 22.aprīlī Lielās talkas dienā visi darbojās aktīvi. Citi tīrīja savus mājas pagalmus, citi ceļmalas, citi piedalījās kādas noteiktas vietas sakopšanā. Skrundas jaunsargi kopā ar Jaunsardzes un informācijas centra direktoru majoru Aivi Mirbahu, kā arī Skrundas novada pašvaldību nojauca tiltu pār Kojas upīti, kura ir daļa no Oskara Kalpaka ceļa. Vecais tilts ir nojaukts un tagad ir iespējams būvēt jaunu tiltu, kas arī nākamajos gados tiks realizēts. Atjaunojot tiltu, tūristiem būs iespēja iziet ceļu no kādreizējās pulkveža O.Kalpaka bataljona štāba vietas līdz piemiņas vietai Lēnās. Darba gaitā bija iespēja parunāt arī JIC direktoru A.Mirbahu, uzzināt jauninājumus jaunsardzē, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja– Valsts aizsardzības mācības programmas 10.klases skolniece Samanta Seņko

Apsveicam

Nav komentāri

Lautstark

Nav komentāri

 

Mūsu skolas 5.-6. klašu meiteņu ansambļa dalībnieces 11. aprīlī piedalījās vācu dziesmu konkursā “Lautstark” Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Priekšnesums patika žūrijai, kura vērtēja gan dziedāšanu, gan vācu valodas izrunu. Pēc dažām dienām tika saņemts uzaicinājums uz finālu. Meitenes bija lepnas par rezultātu, jo dziedāja valodā, kuru neviena nemācās.  Sestdien, kad visi posās uz talku, mēs devāmies uz Rīgu, lai dziedātu noslēguma koncertā Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē. Tas bija ļoti satraucoši un interesanti, jo varējām skatīties arī citu bērnu priekšnesumus. Pēc koncerta visus dalībniekus cienāja ar dažādiem kārumiem. Varbūt vācu valoda būs tā, kuru meitenes izvēlēsies turpmāk mācīties?

Konkursā piedalījās: Gerda Eida un Elīza Beāte Bolsunovska no 5. a klases,

Aivita Nauzere, Laura Kātiņa, Sintija Andersone un Paula Zuntmane no 5. b klases,

Megija Jurdža no 6.a klases un Keita Āboliņa no 6.b klases.

Ģitāras pavadījumu spēlēja 10.klases meitenes Annija Kliemane un Ance Timbare.

Mūzikas skolotāja- Ligita Meždreija.

Posted by Skrundas vidusskola on pirmdiena, 2017. gada 24. aprīlis

Aicinām uz Vecāku dienu

Nav komentāri

š.g. 27.04. no plkst.8.30 līdz 14.00
Darba kārtība
1. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, direktoru vai direktora vietniekiem, lai kopīgi pārrunātu bērna sasniegumus, veiksmes un neveiksmes, vienotos par turpmāko darbu.
2.Iespējams vērot mācību stundu norisi.

Skrundas vidusskolas kolektīvs

Apsveicam

Nav komentāri

Skolotāja- Inese Pickaine

Apsveicam

Nav komentāri

Skolotājas- Aiva Čehoviča un Inese Pickaine

Apsveicam

Nav komentāri

http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/teatramaksla/2017_skatuves_runa_rezultati.pdf

Lielā talka

Nav komentāri

Kursā ‘Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati’ kādā no lekcijām Annai Bivbānei bija jāuzraksta sava ideja projektam, kuru vēlētos realizēt ārpus skolas vides, pārvēršot to taustāmā un redzamā gala darbā, kas nestu kādu labumu apkārtējiem cilvēkiem. Ilgi nedomājot, viņa uzrakstīju ideju par kādu no Skrundas mežu taku sakārtošanu, un tā sarunu ceļā ar Skrundas domes atbalstu ir saņēmusi atļauju par Skrundas Bānīša takas tālāku sakārtošanu un labiekārtošanu, tāpēc aicina visus interesentus palīdzēt piecām 2.kursa studentēm realizēt iesākto ideju. Meitenes gaidīs ikvienu interesentu 22.aprīlī, plkst. 9:00 Lielās ielas un Priežu ielas krustojumā (Bānīša takas sākums) ar grābekļiem, lāpstām, un vēlmi palīdzēt sakārtot vidi sev apkārt. Mērķis ir iztīrīt abas Bānīšu takas puses, izvietot soliņus, miskastes un izveidot pāreju pāri grāvjiem. Visus čaklos darba darītājus pēc kārtīga darba sagaidīs garda zupa un sarunas par padarīto! Tiekamies!

Vecāki ieraksti