Cienījamie vecāki un skolēni!

Nav komentāri

4.septembrī skolā no plkst.8.00 līdz plkst.13.00 būs iespējams apvākot grāmatas ar grāmatnīcas “Zvaigzne ABC” vākošanas ierīci. Cena- 0.65 eiro viens vāciņš.

Šajā mācību gadā liela vērība tiks veltīta mobilo telefonu lietošanai stundu laikā. Skolā tika pieņemti papildinājumi skolas iekšējās kārtības noteikumos:

  1. Sākoties mācību stundai, mobiliem telefoniem ir atslēgta skaņa un tie atrodas skolēna somā.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts, tad mobilais telefons tiek aiznests pie skolas direktora.
  3. Saņemt telefonu ierodas skolēna vecāki, kad tas viņiem ir iespējams.

Zinību diena Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Telpu sadalījums 2017./2018.m.g.

Skolēnu uzņemšana Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

2017./2018.m.g. skola piedāvā:

Pamatskolā

  • Pamatizglītības programmu (IP kods 21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP kods 21015611),

JAUNUMS

Vidusskolā

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (IP kods 31011011),
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (IP kods 31012011),
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu “VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBĀ” (IP kods 31014011).

Vidusskolā piedāvā JAL praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību programmu.

Komercizglītības projektu „Esi, līderis!”