Karjeras izglītība

Nav komentāri

Seko līdzi aktuālajiem  profesiju aprakstiem-
http://profesijupasaule.lv/

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā vari saņemt e-konsultācijās.
http://www.niid.lv/niid_search?ct=ecs

Informāciju sagatavoja Skrundas novada pedagogs karjeras konsultants Inga Rence-Remte.