Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana 2013./2014.m.g.

Skrundas vidusskola 2013./2014.m.g. turpina organizēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu, kurā pedagogiem tiek dota iespēja apliecināt savu profesionālās darbības kvalitāti, predentējot uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm.

Uz 3.kvalitātes pakāpes iegūšanu pieteikušies 3 pretendenti. Ar Skrundas vidusskolas 2013.gada 14.novembra rīkojumu Nr.1-10/21 ir izveidota pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija.

Komisijas priekšsēdētājs ir Skrundas vidusskolas direktors Ainārs Zankovskis, priekšsēdētāja vietniece- direktora vietniece izglītības jomā Daina Ļaudaka, komisijas sekretāre-  direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā Inguna Berga.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process ilgst 7 mēnešus un aptver trīs posmus:

sagatavošanās posms 04.11.2013.-20.11.2013

vērtēšanas norises posms 21.11.2013.-23.03.2014.

rezultātu apkopošanas posms 24.03.2014.-28.04.2014.

Komisija 3.kvalitātes pakāpes pretendentu darbības kvalitātes novērtēšana ir izstrādājusi un apstriprinājusi novērtēšanas laika darba grafiku.

Laiks

Veicamā darbība

Atbildīgais

14.11.2013.

Atbalstīto 3.kvalitātes pakāpes pretendentu saraksta apstiprināšana

A.Zankovskis

14.11.2013.

Novērtēšanas laikā veicamo darba grafika apstiprināšana

A.Zankovskis

15.11.2013.

Novērtēšanas komisijas darbības publiskošana skolas mājas lapā

I.Berga

21.11.-21.03.

Pedagogu vadīto mācību stundu vērošana

D.Ļaudaka,

metodisko komisiju vadītāji, metodisko apvienību vadītāji u.c.

24.03.

Pedagogu portfolio pieņemšana

A.Zankovskis

24.03.

Izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagogu profesionālās darbības vērtējuma  (t.sk. informatīvā pārskata) pieņemšana

A.Zankovskis

24.03.-28.04.

Pedagogu iesniegto portfolio materiālu analīze

A.Zankovskis

D.Ļaudaka

I.Berga

24.03.-28.04.

Iekšējā un ārējā vērtējuma apkopošana

A.Zankovskis

D.Ļaudaka

I.Berga

28.04.

Novērtēšanas rezultātu publiskošana

I.Berga

28.04.

Direktora rīkojums par pakāpes piešķiršanu

A.Zankovskis

Dokumentācija: http://izm.izm.gov.lv/pedagogiem/PPDKN.html

Šis ieraksts tika publicēts Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.