Paldies!

 

No 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. maijam Skrundas vidusskola piedalījās Erasmus+ KA219 projektā „Profession challenge in Europa-Be an architect of Your Future” 2015-1-PL01-KA219-016795_3 kopā ar skolām no Kipras, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Turcijas.

Līdz 2017.gada 30.oktobrim katrai valstij bija jāiesniedz detalizēta projekta īstenošanas atskaite, kuru vērtēja citas, ne dalībvalsts izglītības aģentūras speciālists. Kā rezultātā saņēmām vērtējumu, kas ļāva saņemt atlikušo projekta granta daļu pilnā apjomā.

Paldies visiem Skrundas vidusskolas skolēniem par ieguldīto darbu un atbalstu projekta īstenošanā, ģimenēm, kuras uzņēmās rūpes par ciemiņiem, Skrundas novada pašvaldībai, kultūras namam un jauniešu centram par sadarbību, Skrundas un citu novadu  uzņēmējiem par atbalstu, sapratni un līdzdarbošanos, Rīgas Tehniskajai universitātei un aktīvajiem, atraktīvajiem, radošajiem pedagogiem, un skolas administrācijai, kā arī tehniskajam personālam.

Jauniem projektiem bagātu Jauno 2018. gadu! Lai nepietrūkst spēka, ideju un izaicinājumu!

Aicinot uz turpmāko sadarbību,

projekta vadītājs – Ainārs Zankovskis un projekta koordinatore -Inese Pickaine.

Skats no drona lidojuma-Latvijas mobilitātes dalībnieki.

Šis ieraksts tika publicēts Erasmus+ 2015.-2017.. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.