JA-YE Latvija “Jauno uzņēmēju skola 2014” reģionālais seminārs

Nav komentāru

Š.g. 25.septembrī Skrundas vidusskolā notika Junior Achievement- Young Enterprise Latvija “Jauno uzņēmēju skolas 2014” reģionālais seminārs. Seminārā tika sniegta informācija un praktiskā pieredze skolēniem par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, darbojoties JA-YE programmās: uzņēmējdarbībā, finanšu pratībā un karjeras izglītībā. Informēja skolotājus kā ietekmēt un motivēt jauniešu karjeras izvēli, pievēršot sabiedrības uzmanību Skolēnu mācību uznēmumiem kā uzņēmējspēju attīstošam procesam un veiksmes atslēgai uzņēmējdarbībā.

http://miljons.jal.lv/Documents/2014_2015_mg/Skrundas%20programma.pdf

Komentāri nav atļauti.