Mācību gada noslēguma aptauja

Aktivizētas 2022./2023.mācību gada noslēguma aptaujas, kuru datus izmantosim iestādes pašnovērtējuma ziņojumā rudenī.

Ar šo aptauju palīdzību pašvaldība arī iegūs papildus informāciju par iestāžu izglītības kvalitātes jautājumiem.

PAŠVĒRTĒJUMS: Skolotāju aptauja

PAŠVĒRTĒJUMS: Vecāku aptauja (Visi vecāki)

PAŠVĒRTĒJUMS: Skolēnu aptauja (5.-12. klases)

Respondenti var piekļūt savām aptaujām Edurio mājas lapā https://home.edurio.com/lv, spiežot aizpildīt aptauju, izmantojot E-klase pieeju.

Šis ieraksts tika publicēts Pedagogiem, Skolēniem, Vecākiem. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.