2023./2024. mācību gads, brīvdienas un valsts pārbaudes darbi

Centralizēto  eksāmenu rezultāti 2014./2015.mg.

Matemātika

CE_matematika_2015

Latviešu valoda

CE_latviesu_val_2015

Angļu valoda

CE_anglu_val_2015

  • Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2014./2015.m.g.

Valsts MP olimpiādes

  • Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/kartiba.shtml

  • Rezultāti valsts pārbaudes darbos 2012./2013.m.g.

VPD_3klases_6klases.pdf

VPD_9klases.pdf

CE_vidusskolai.pdf

Necentralizetie_VPD_vidusskolai.pdf

Atbildēt