Skolēnu pašpārvalžu forums Talsos

Nav komentāru

PB250715

25.novembrī Lelde Preikša, Liene Liukiša un Beāte Perševica no skolēnu līdzpārvaldes piedalījās Kurzemes novada Skolēnu pašpārvalžu forumā Talsos kā Skrundas skolēnu domes pārstāves. Līdzi brauca konsultante Gunta Stepanova.

Liene Liukiša stāsta:

“Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu darboties pašpārvaldēs. Foruma gaitā jauniešiem vajadzēja strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai bija jāprezentē sava tēma. Skrundas novada jaunieši stāstīja par sadarbības veidošanu starp skolēnu pašpārvaldēm, kā arī par jauniešu motivāciju iesaistīties to darbā. Šo prezentāciju mērķis bija popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi, kā arī apzināt problemātiskos aspektus un risināmos jautājumus darba pilnveidei. Liels uzsvars tika likts arī uz turpmāko sadarbību starp novadu pašpārvalžu skolām. Un, galvenais, saprast, ka būt pašpārvaldē – tas ir gods!”

Komentāri nav atļauti.