SKRUNDAS VIDUSSKOLĀ JAUNS ERASMUS+ PROJEKTS

 

Jaunais mācību gads Skrundas vidusskolā ir iesācies ar jaunu Erasmus+  KA229 skolu apmaiņas partnerības projektu, kurš ilgs divus gadus no 2018. gada 1.septembra līdz 2020. gada 31. augustam. Tā nosaukums angliski ir „W.A.T.E.R.- World’s Attitude to the Treasure- Environment and Responsibility” („ŪDENS- Pasaules Attieksme pret Dabas Dārgumu – Vide un Atbildība”). Tas ir milzīgs izaicinājums projekta komandai skolā, jo šajā Erasmus+ projektā nedarbosimies tikai kā partneri, bet būsim šī projekta koordinatori. Vairāku mēnešu garumā auklētās idejas un ieguldītais darbs ir vainagojies ar panākumiem, un martā iesniegtais projekts ir saņēmis augstu novērtējumu un visu prasīto finansējumu. Mūsu partneri šajā projektā ir  vidusskolas no 4 brīnišķīgām pilsētām un valstīm – Taranto Itālijā, Bafras Turcijā,  Loulés  Portugālē un Chanias, kura atrodas uz Grieķijai piederošās Krētas salas. Pirmā skolēnu mobilitāte ir paredzēta 2019. gada februārī vai martā Itālijā, bet pēdējā noslēdzošā mobilitāte ir plānota Latvijā, Skrundā 2020. gada maijā.

Ūdens ir projekta vienojošais elements. Arī izvēlēto partneru atrašanās vieta nav nejauša. Visām pilsētām ir saistība ar kādu netālu esošu ūdens tilpni – jūru, okeānu, ezeru  vai upi. Mūsu projekta mērķis ir uzlabot skolas izglītības procesa ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt jauniešiem iegūt jaunas zināšanas,  attīstīt dzīvei noderīgas prasmes un kompetences, uzlabot globālo vērtību izpratni, kā arī  izvērtēt savu izturēšanos pret ūdeni kā dabas dārgumu dažādos tā aspektos. Visas projekta aktivitātes tiks organizētas ūdens mijiedarbībā ar kādu dzīvei svarīgu jomu: veselību, sportu, biznesu, zinātni, mākslu, literatūru, vēsturi, dabu un ikdienas dzīvi. Mūsu planētas nākotne ir mūsu bērni. Mūsu spēkos ir izmainīt viņu attieksmi pret ūdeni kā globālu vērtību un vienu no svarīgākajiem Zemes resursiem.

Lai nākamajos 2 gados projektā iesaistītajiem skolniekiem, viņu vecākiem, skolotājiem un visiem mūsu atbalstītājiem pietiek entuziasma, enerģijas, spēka un izturības realizēt projektā iecerētās aktivitātes!

Informāciju sagatavoja: Inese Dabiņa

Šis ieraksts tika publicēts Erasmus+ W.A.T.E.R. 2018.-2020.. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.