Skrundas vidusskola – nākotnes skola domās un darbos

ERASMUS+ PROJEKTS „Schools for future-be part in creating an eco-friendly world” (līguma nr.2020-1-DE03-KA229-077093_2)

2022.gada 31.augusts bija pēdējā šī projekta diena. Atskatoties uz paveikto 2 gadu laikā, jāsecina, ka paveikts daudz un ilgtspējīgu darbu, pilnveidotas prasmes atkritumu šķirošanā un otrreizējā izmantošanā, papildinātas zināšanas par atkritumu veidiem un to izmantošanu ilgtermiņā, izveidoti elektroniski materiāli par apgūto, padarīto un idejām kā rīkoties ekoloģiski.

Video https://schoolsforfuture.blogspot.com/2022/08/final-video.html

eBook https://t1p.de/schoolsforfuture

poster https://failiem.lv/u/qj737hktd

Projekta ietvaros īstermiņa apmaiņas mācību braucienos piedalījušies 20 skolēni un 5 skolas darbinieki. Realizācijā iesaistītas pašvaldības  un kultūras nama darbinieki, vietējie uzņēmēji, Skrundas jauniešu centrs.

Paldies projekta koordinatorei Inken Hoischen un partneriem Horvātijā un Spānijā par sadarbību.

Informāciju sagatavoja Inese Pickaine.

Šis ieraksts tika publicēts Erasmus+ 2020.-2022.. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.