Ausekļa Jāņa Zālīša maizes un konditorejas izstrādājumu etiķešu kolekcijas izstāde

Nav komentāri

Aicinājums_uz_izstādi.pdf

Vēstures stunda Skrundas bērnu bibliotēkā

Nav komentāri

9_A vestures stunda 001

30.martā 9.a klases skolēniem  vēstures stunda notika Skrundas bērnu bibliotēkā. Stundu vadīja leģionārs Imants Plācis.

More

Starpnovadu olimpiādes ģeogrāfijā 9.klasei rezultāti

Nav komentāri

Starpnovadu_olimpiādes_ģeogrāfijā_9_kl_rezultātu_protokols.xls

Apsveikums.pdf

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Nav komentāri

Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

Projekts tiek realizēts ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros.

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte.

Projekta īstenošanas laiks: 2011.gada 3.janvāris – 2013.gada 31.decembris.

More

Zvaigžņu klase

Nav komentāri

7.b klase aizvadījusi jau 3.kārtu konkursā “Zvaigžņu klase”. Video filmēt bija jautri, jo filmēšana notika uz skolas jumta. Dagnija bija skolotāja, bet pārējie- skolēni. Stundas tēma bija par skaistākajām Skrundas vietām, kuras vislabāk var redzēt no skolas jumta. Stunda notika angļu valodā.

http://www.youtube.com/watch?v=beHUjGuIqcQ

Visus tekstus par 7.b klasi gatavo Evelīna Mirbaha.

Skrundas kauss – 2011

Nav komentāri

volejbols

Sacensībās piedalījās komandas no Pōltsamaa, Aizputes, Talsiem, Kuldīgas un Skrundas.

Frankofonijas dienas Liepājas Universitātē

Nav komentāri

P3180717

18.martā grupa 10.un 11.klases skolēni apmeklēja Frankofonijas dienas Liepājas Universitātē.

Liepājas Universitātes pateicība.pdf

More

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Nav komentāri

Piemin izsutitos 024C

17.martā 2.a un 2.b klases apmeklēja piemiņas vietu uz Sibīriju izsūtītajiem pie Skrundas dzelzceļa stacijas. Skolēnus sagaidīja Jānis Blūms, kurš stāstīja par 1949.gada 25.marta baisajiem notikumiem.

25.martā pie Skrundas dzelzceļa stacijas piemiņas akmeņa un vagoniņa notika atceres pasākums.

More

Vecāki ieraksti