Apgūsti datorprasmes bez maksas projektā „Pieslēdzies, Latvija”! Skrundas vidusskolā

Nav komentāri

Lai pieteiktos apmācībām, jāzvana pa bezmaksas tālruni 80000822 vai arī jāinteresējas savas pilsētas „Pieslēdzies, Latvija!” pasniedzējas  Ingunas Bergas Skrundas vidusskolā.

T.29125504

Šogad Lattelecom organizētais senioru bezmaksas apmācību projekts „Pieslēdzies Latvija” risinās ar vēl lielāku vērienu nekā pērn, kad ar Lattelecom pasniedzēju palīdzību datorprasmes apguva vairāk nekā 1500 senioru. Šoreiz Lattelecom pasniedzējiem palīgos pieteikušies arī informātikas skolotāji no vairāk nekā 100 skolām visā Latvijā, ļaujot cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem apgūt pirmās iemaņas darbam ar datoru un internetu! More

Galda hokejistiem veiksmīgs sezonas noslēgums

Nav komentāri

Skrundenieki sezonu noslēdz ar medaļām
8. līdz 10. jūnijam, Rīgā norisinājās 2012. gada Eiropas čempionāts galda hokejā
Junioriem 15.vieta Gintam Lasmanim ,17.vieta Edgaram Vītolam.Abiem 4.vieta ar Latvijas junioru izlasi komandu sacensībās.
Senioriem 14.vieta Arnim Vītolam,kā arī 5.vieta ar Latvijas senioru izlasi komandu sacensībās.
Open 13.vieta Jevgēņijam Zaharovam,33.vieta Valtam Smagaram,36.vieta Gintam Lasmanim,39.vieta Artjomam Zaharovam un 57.vieta Edgaram Muceniekam.
Jevgēņijam,Valtam un Gintam Eiropas sudrabs  Latvijas izlases sastāvā komandu sacensībās.
Foto
http://www.galdahokejs.lv/ECh2012/201206…
http://klab.lv/users/kaszczejs/34378.html
http://klab.lv/users/kaszczejs/34084.html
http://klab.lv/users/kaszczejs/33799.html
http://klab.lv/users/kaszczejs/33733.html
video

http://bambuser.com/channel/ECh2012Riga

Informāciju sagatavoja A.Vītols

12.klases izlaidums

Nav komentāri

Skrundas vidusskolā 12.klases izlaidums bija 16.jūnijā. Š.g. 10.jūlijā atestātus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu un centralizēto eksāmenu sertikātus saņems 14 vispārizglītojošā virziena programmas (31011011) absolventi, 5 humanitārā un sociālā virziena programmas (31012011) absolventi un 2 vispārizglītojošā virziena programmas (vakarskolas, 31011012) absolventi.

More

Eksāmens skolotājiem angļu valodā

Nav komentāri

2012.gada 14.jūnijā 10 Skrundas vidusskolas un O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolotāji (Ina Meistere, Liene Alenceviča, Alise Diedišķe, Silva Pētersone, Signe Grīnberga, Una Ziņģe, Agita Dēvica, Inguna Berga, Gunta Folkmane, Agris Druvaskalns) kārtoja eksāmenu angļu valodā. Pedagogi saņems sertifikātu 120 st. apjomā par pedagogu profesionālās pilnveides kursiem  “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana angļu valodā”. Kursus vadīja Inese Dabiņa. More

Aptauja pedagogiem

Nav komentāri

Esiet sveicināti!
Mēs ļoti priecājamies, ka varam Jums piedāvāt piedalīties „Partneri apmācībā” skolu pētījumā, kas palīdzēs mums novērtēt un izprast inovatīvās mācību metodes Skrundas vidusskola. Šajās aptaujās piedalīsies visi skolas pedagogi un skolas vadības pārstāvji, un visas tajās sniegtās atbildes būs anonīmas (neviens nevarēs individuāli skatīt Jūsu atbildes). Lūdzu, tuvākajā laikā veliet 15 līdz 20 minūtes, lai tiešsaistē atbildētu uz aptaujas jautājumiem.
Saite uz pedagogu aptauju ir pieejama šeit: http://www.pilsr.com:8081/TeacherSurvey.aspx?SchoolResearchSystemID=1798&surveyId=32
Lūdzu, aizpildiet šo aptauju laika posmā līdz Jūnijs 22, 2012. Ir ļoti svarīgi, lai šajā pētījumā piedalītos visi skolas pedagogi un tās vadība. Pētījuma rezultāti būs pieejami visai skolu kopienai un tie tiks plaši apspriesti diskusijās, kas veltītas inovatīvām mācību metodēm.
Pateicamies par dalību šajā pētījumā!
Ar sirsnīgu sveicienu,
skrvsk@kuldiga.lv

Esiet sveicināti!
Mēs ļoti priecājamies, ka varam Jums piedāvāt piedalīties „Partneri apmācībā” skolu pētījumā, kas palīdzēs mums novērtēt un izprast inovatīvās mācību metodes Skrundas vidusskola. Šajās aptaujās piedalīsies visi skolas pedagogi un skolas vadības pārstāvji, un visas tajās sniegtās atbildes būs anonīmas (neviens nevarēs individuāli skatīt Jūsu atbildes). Lūdzu, tuvākajā laikā veliet 15 līdz 20 minūtes, lai tiešsaistē atbildētu uz aptaujas jautājumiem.
Saite uz skolas vadības aptauju ir pieejama šeit: http://www.pilsr.com:8081/SchoolLeaderSurvey.aspx?SchoolResearchSystemID=1798&surveyId=31
Lūdzu, aizpildiet šo aptauju laika posmā līdz Jūnijs 22, 2012. Ir ļoti svarīgi, lai šajā pētījumā piedalītos visi skolas pedagogi un tās vadība. Pētījuma rezultāti būs pieejami visai skolu kopienai un tie tiks plaši apspriesti diskusijās, kas veltītas inovatīvām mācību metodēm.
Pateicamies par dalību šajā pētījumā!
Ar sirsnīgu sveicienu,
skrvsk@kuldiga.lv

9.b klases izlaidums

Nav komentāri

9.jūnijā Skrundas vidusskolā 9.kl.izlaidums. 17 Skrundas vidusskolas 9.b klases absolventi saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu, 1 izglītojamajam vispārējā pamatizglītība turpināma.

More

9.a klases izlaidums

Nav komentāri

9.jūnijā Skrundas vidusskolā 9.klašu izlaidums. 20 Skrundas vidusskolas 9.a klases absolventi saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu, 1 izglītojamajam vispārējā pamatizglītība turpināma.

More

Pateicības

Nav komentāri

2012. gada 31. maijā pulksten 13.00 uz pieņemšanu pie pašvaldības vadītājas Nellijas Kleinbergas Skrundas muižā vienkopus tika aicināti  novada mācībās centīgākie  un sabiedriskajā dzīvē aktīvākie audzēkņi, atsaucīgākie vecāki, lai pateiktu paldies:

no Skrundas vidusskolas:

audzēknei Dacei Metējai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un izciliem un labiem sasniegumiem valsts konkursos,

audzēknei Elīnai Buliņai – par labām un teicamām sekmēm mācībās un izciliem sasniegumiem  starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, More

Vecāki ieraksti