Olimpiskā diena

Nav komentāri

26.septembrī visā Latvijā rīta vingrošanā vienojās 95 500 dalībnieki (ziņa no Latvijas olimpiskās komitejas mājas lapas). Olimpiskās dienas tēma bija ” Ko es zinu par handbolu” . More

Jaunumi no vēlēšanu komisijas

Nav komentāri

JA-YE Latvija “Jauno uzņēmēju skola 2014” reģionālais seminārs

Nav komentāri

Š.g. 25.septembrī Skrundas vidusskolā notika Junior Achievement- Young Enterprise Latvija “Jauno uzņēmēju skolas 2014” reģionālais seminārs. Seminārā tika sniegta informācija un praktiskā pieredze skolēniem par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, darbojoties JA-YE programmās: uzņēmējdarbībā, finanšu pratībā un karjeras izglītībā. Informēja skolotājus kā ietekmēt un motivēt jauniešu karjeras izvēli, pievēršot sabiedrības uzmanību Skolēnu mācību uznēmumiem kā uzņēmējspēju attīstošam procesam un veiksmes atslēgai uzņēmējdarbībā.

http://miljons.jal.lv/Documents/2014_2015_mg/Skrundas%20programma.pdf

More

10.klašu skolēnu iesvētības

Nav komentāri

Dzejas dienas Skrundā

Nav komentāri

No 15.-18.septembrim Skrundā Dzejas dienas.

Skrundas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji visus skolēnus aicināja piedalīties akcijā “Dzeja uz trotuāra”. Katrai klasei bija jāatrod viens Raiņa vai Aspazijas dzejolis un ar krītu uz sporta stadiona skrejeļa jāatstāj šī dzejoļa “pēdas”. Skolotāja Silva Pētersone stāsta: More

Līdzpārvaldes paziņojums

Nav komentāri

1. Skolas prezidenta vēlēšanas notiks 2014. gada 2. oktobrī.

2. Vēlēšanu organizēšanai izveidota vēlēšanu komisija šādā sastāvā:

Ingus Knopkens 10. klase – priekšsēdētājs,

Rūta Linde 8.b klase,

Anete Bivbāne 7.a klase,

Eva Beļska 9.a klase,

Anete Bumbiere 5.a klase,

Alise Dabiņa 5.b klase

3. Prezidenta kandidāta pieteikuma anketas var saņemt pie Ingusa Knopkena.

4. Aizpildītās anketas nodot Ingum Knopkenam līdz 26. septembrim.

Starptautiskais turnīrs volejbolā “Kurzemes kauss”

Nav komentāri

Apsveicam visus dalībniekus! More

Dzejas dienas 2014

Nav komentāri

Vecāki ieraksti