Lautstark

Nav komentāri

 

Mūsu skolas 5.-6. klašu meiteņu ansambļa dalībnieces 11. aprīlī piedalījās vācu dziesmu konkursā “Lautstark” Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Priekšnesums patika žūrijai, kura vērtēja gan dziedāšanu, gan vācu valodas izrunu. Pēc dažām dienām tika saņemts uzaicinājums uz finālu. Meitenes bija lepnas par rezultātu, jo dziedāja valodā, kuru neviena nemācās.  Sestdien, kad visi posās uz talku, mēs devāmies uz Rīgu, lai dziedātu noslēguma koncertā Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē. Tas bija ļoti satraucoši un interesanti, jo varējām skatīties arī citu bērnu priekšnesumus. Pēc koncerta visus dalībniekus cienāja ar dažādiem kārumiem. Varbūt vācu valoda būs tā, kuru meitenes izvēlēsies turpmāk mācīties?

Konkursā piedalījās: Gerda Eida un Elīza Beāte Bolsunovska no 5. a klases,

Aivita Nauzere, Laura Kātiņa, Sintija Andersone un Paula Zuntmane no 5. b klases,

Megija Jurdža no 6.a klases un Keita Āboliņa no 6.b klases.

Ģitāras pavadījumu spēlēja 10.klases meitenes Annija Kliemane un Ance Timbare.

Mūzikas skolotāja- Ligita Meždreija.

Posted by Skrundas vidusskola on pirmdiena, 2017. gada 24. aprīlis

Aicinām uz Vecāku dienu

Nav komentāri

š.g. 27.04. no plkst.8.30 līdz 14.00
Darba kārtība
1. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, direktoru vai direktora vietniekiem, lai kopīgi pārrunātu bērna sasniegumus, veiksmes un neveiksmes, vienotos par turpmāko darbu.
2.Iespējams vērot mācību stundu norisi.

Skrundas vidusskolas kolektīvs

Apsveicam

Nav komentāri

Skolotāja- Inese Pickaine

Apsveicam

Nav komentāri

Skolotājas- Aiva Čehoviča un Inese Pickaine

Apsveicam

Nav komentāri

http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/teatramaksla/2017_skatuves_runa_rezultati.pdf