Korķu gleznas

Nav komentāri

Šajā mācību gadā Skrundas vidusskolas skolēniem tika dots uzdevums savākt krāsainos plastmasas korķīšus no dažādām pudelēm. Akcija norisinājās no novembra līdz aprīlim. Katra klase kopā ar klases audzinātājiem korķīšus krāja– cits pa krāsām liekot, cits kopējā kastē savā klasē. Korķīšu tika savākti ļoti daudz. Pavasarī tika dots otrs uzdevums– izveidot gleznu no savāktajiem korķiem.

Rezultāts sanāca ļoti skaists. Skolas pamati Liepājas ielas pusē kļuva pārsteidzoši krāsaini. Lielais SUPER PALDIES skolas bērniem un skolotājiem par jaukajām idejām un kopīgo darbu.

Skolotāja Iveta

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.903117376687638&type=3