Svarīga informācija

Nav komentāri

Līdz 22.janvārim 1. – 4.klašu skolēniem ir pagarināts ziemas brīvlaiks.

5. – 12. klašu skolēni no 11.janvāra mācīsies attālināti.

Klātienē – speciālās izglītības (IP kods 21015811) un pirmsskolas izglītības programmas bērni.

Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti.

Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

MK noteikumi Nr.655

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu