Eksāmens skolotājiem angļu valodā

Nav komentāru

2012.gada 14.jūnijā 10 Skrundas vidusskolas un O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolotāji (Ina Meistere, Liene Alenceviča, Alise Diedišķe, Silva Pētersone, Signe Grīnberga, Una Ziņģe, Agita Dēvica, Inguna Berga, Gunta Folkmane, Agris Druvaskalns) kārtoja eksāmenu angļu valodā. Pedagogi saņems sertifikātu 120 st. apjomā par pedagogu profesionālās pilnveides kursiem  “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana angļu valodā”. Kursus vadīja Inese Dabiņa.

Komentāri nav atļauti.