In Memoriam

Daina Ļaudaka (11.11.1947.-18.02. 2023.)

Kad ziema izcīna pēdējās kaujas ar pavasari, slimības nogurdināta, Mūžības ceļā sestdien, 18.februārī, devusies daļiņa no Skrundas vidusskolas dvēseles – mūsu kolēģe Daina Ļaudaka.

Droši varam teikt, ka Daina bija mūsējā – Vidzemes meitene lielāko mūža daļu pavadīja pie mums, Skrundā. Viņa dzimusi 1947.gada 11.novembrī Madonas pusē – Ērgļu ciematā. Jaunībā Daina izvēlējās izglītību iegūt Latvijas otrā pusē – Kurzemē. Topošā skolotāja pabeidza Liepājas Valsts Pedagoģisko institūtu, iegūstot 1.-4.klašu un mūzikas skolotājas kvalifikāciju. Kopš 1971.gada Daina savu dzīvi, spēkus, visu sevi atdeva Skrundas vidusskolai. Par viņas gara stiprumu un rakstura stingrību liecina darbā sasniegtais – pirmos 10 gadus viņa strādāja par dziedāšanas skolotāju, nākamos 10 gadus bija ārpusklases darba organizatore un vēl pēc 10 gadiem tika pārcelta par direktora vietnieci mācību un audzināšanas darbā.

Jau sešus gadus mēs Dainu Skrundas vidusskolas gaiteņos vairs ikdienā nesastopam, tomēr ik pa laikam skolotāju sarunās tiek pieminēts kāds bijušās kolēģes žests, atkārtota runas intonācija, kāda frāze. Mums palikušas atmiņas par kopīgo darbu, kopā pavadītajiem svētku brīžiem, palikuši stāsti par viņas dzīvi… Daina daudz lasīja, dalījās savos uzskatos par pareizo un nepareizo, viņa bija teātra izrāžu un mūzikas baudītāja. Ideālisms un kārtības mīlestība vienmēr bija Dainas dzīves pavadoņi.

Vārdi, ko Daina teikusi, darbi, ko veikusi, dvēsele, ko sevī nesusi un ar mums dalījusi, dzīvos joprojām mūsu atmiņās. Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš! Paldies, ka varējām būt kopā ar Tevi!

Skrundas vidusskolas kolektīvs

Šis ieraksts tika publicēts Piemiņai. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.