Atbalsta personāls

Skolas atbalsta personāls 2022./2023.m.g.

Signe Grīnberga – atbalsta komandas vadītāja
Dace Trukšāne – sociālais pedagogs

Vineta Hildebrante – psihologs
Vineta Vingre – logopēds
Lāsma Ķiģele – logopēds
Gunita Ozoliņa – speciālās izglītības pedagogs

Skolas psiholoģes Vinetas Hildebrantes
pieņemšanas laiks

Pirmdiena  10.00 – 16.00
Otrdiena 8.30-10.00 11.30 – 14.00
Trešdiena  8.30-11.00 13.00 – 15.00
Ceturtdiena  ———
Piektdiena  11.00-14.30

Telefons saziņai 26179985

Sociālā pedagoga Daces Trukšānes
darba grafiks

Pirmdiena  8.30 – 10.00
12.00 – 16.00
Otrdiena 8.30-10.30 12.30 – 16.00
Trešdiena  8.30-12.30 14.30 – 16.00
Ceturtdiena 8.30-10.00
11.00-12.30
14.00-16.00
Piektdiena 9.00-11.00
12.00-12.30

Logopēdes Vinetas Vingres
nodarbības

Otrdiena 4.stunda 10.55-11.35
6.stunda 12.25-13.05
7.stunda 13.15-13.55
8.stunda 14.00-14.40
2.c klase
2.c klase
5.c, 6.c klase
5.c, 6.c klase
Trešdiena 3.stunda 10.10-10.50
5.stunda 11.40-12.20
6.stunda 12.25-13.05
7.stunda 13.15-13.55
8.stunda 14.00-14.40
2.b klase
2.b klase
1.b klase
2.b klase
3.b klase
Ceturtdiena 3.stunda 10.10-10.50
4.stunda 10.55-11.35
6.stunda 12.25-13.05
7.stunda 13.15-13.55
8.stunda 14.00-14.40
5.c, 6.c klase
7.c klase
1.b klase
2.b klase
3.b klase
Piektdiena 2.stunda 9.20-10.00
3.stunda 10.10-10.50

6.stunda 12.25-13.05
8.stunda 14.00-14.40
1.b klase
5.c, 6.c klase
2.c klase
7.c klase

Logopēdijas nodarbību grafiks pirmsskolas izglītības grupām “Mākonīši”

Pirmdiena  9.00- 9.30 A grupa
9.30-10.00 B grupa
Otrdiena 10.55-11.10 A grupa 11.15-11.30 B grupa
Trešdiena  9.20-10.00 A grupa
10.00-10.30 B grupa
Ceturtdiena 10.10-10.40 B grupa
10.50-11.20 A grupa

Logopēdes Lāsma Ķiģeles nodarbības

Pirmdiena  13.15 2.a klase
15.00 3.a klase
Otrdiena 13.15 1.a klase
14.00 2.a klase
14.30 3.a klase
Ceturtdiena  13.15 2.a klase
14.00 1.a klase
14.30 3.a klase

Atbalsta komandas galvenie darba virzieni un uzdevumi 2022./2023.m.g.

Atbalsta komandas galvenie darba virzieni un uzdevumi 2022./2023.m.g.

 

2021./2022.m.g.

Psihologs- Vineta Hildebrante

Diena Darba laiks
Pirmdiena 8.30-14.00
Otrdiena 11.30-15.30
Trešdiena 13.00-15.30
Ceturtdiena 10.00-14.30
Piektdiena 10.00-15.30

Telefons saziņai 26179985

 

Sociālais pedagogs– Dace Trukšāne

Atbildēt