Atbalsta personāls

2018./2019.m.g.

Sociālais pedagogs- Egita Kurme

Diena Darba laiks
Pirmdiena 8.00- 11.00
11.45-14.00
Otrdiena 10.00-11.50
12.30-16.15
Trešdiena 8.00-10.00
10.45-14.00
Ceturtdiena 9.10-13.20
Piektdiena 8.00-10.00
10.45-12.30

Atbalsta komandas sanāksmes otrdienās plkst.15.15 sociālā pedagoga kabinetā.

 

Logopēde- Dace Trukšāne

Diena Klase Laiks
Pirmdiena Individuālā nodarbība 11.05-11.45
1.a, 1.b 12.15-12.55
2.a, 2.b 13.00-13.40
3.a, 3.b 13.45-14.25
Otrdiena Individuālā nodarbība 9.15-9.55
Individuālā nodarbība 11.05-11.45
3.a, 3.b 13.15-13.55
4.a, 4.b 14.00-14.40
Trešdiena Individuālā nodarbība 10.05-10.45
1.a, 1.b 12.35-13.05
2.a, 2.b 13.15-13.55
4.a, 4.b 14.00-14.40
Ceturtdiena —————————– ———————–
Piektdiena 1.-4.kl. (individuāli) 9.15-10.45
Individuālā nodarbība 12.35-14.30

 

Logopēde- Vineta Vingre

Runas logopēdija

Laiks Otrdiena Ceturtdiena
12.30-12.50 2.b klases skolēni 1.a klases skolēni
12.50-13.10 2.a klases skolēni 1.b klases skolēni
13.15-13.35 1.a klases skolēni 2.a klases skolēni
13.35-13.55 1.b klases skolēni 2.b klases skolēni
13.55-14.15 3.a klases skolēni 3.a klases skolēni
14.15-14.35 3.b klases skolēni  3.b klases skolēni
14.35-14.55 4.a klases kolēni 4.a klases skolēni
14.55-15.15 4.b klases skolēni 4.b klases skolēni

 

Psihologs- Vineta Hildebrante

Diena Darba laiks
Pirmdiena —————
Otrdiena 11.00-17.00
Trešdiena 8.30-16.30
Ceturtdiena 8.30-11.00
14.00-17.00
Piektdiena 12.00-15.00

Atbildēt